Konst och kultur

Digitala marknadsföringsmöjligheter, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
23.10.2023 08:00 - 1.10.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
2.5.2024 - 31.12.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten. 

                                                                                                                                

Kulturbranschen, liksom många andra branscher i arbetslivet, förändras i snabb takt. Den snabba förändringstakten ställer nya krav på kompetenser och färdigheter hos frilansande och företagande kulturskapare.

Är du intresserad av att fördjupa ditt kunnande i ämnen som arteprenörskap, digitalisering och hållbarhet, och rustas med färdigheter som arbetslivet efterfrågar idag? Då har du möjlighet att anmäla dig till fortbildningshelheten Kreatörsverkstaden som erbjuder ett flertal kurser som fördjupar sig i bl.a. hållbarhetsfrågor, digital kompetens och yttre och inre entreprenörskap. Målsättningen med Kreatörsverkstaden är att rusta professionella kulturskapare med färdigheter som stärker den yrkesspecifika karriären och positionen på arbetsmarknaden. Som deltagare kan du välja att gå hela fortbildningshelheten eller delar av den, d.v.s. enbart enskilda kurser.

Fortbildningshelheten är avgiftsfri.

Digitala marknadsföringsmöjligheter: 5.2–19.2.2024

Innehåll & Kanaler – vad du har att förmedla och vem du vill nå. Var finns din publik och hur du på bästa sätt kan kommunicera med den.

Budskap & Paketering – hur kan du konkret kommunicera med din målgrupp på ett smart sätt och paketera det du har att erbjuda på ett snyggt sätt

Plattformar & Spridning – vi tittar närmare på olika plattformar som möjliggör digital marknadsföring och principerna bakom dem kopplat till algoritmer

Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Eero Paalanen: eero.paalanen@novia.fi
Ida Britta Petrelius: idabritta.petrelius@novia.fi

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.