Konst och kultur

Kultur och hållbarhet i samhället, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
23.10.2023 08:00 - 1.10.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
15.4.2024 - 31.12.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten.

                                                                                                                                      

Kulturbranschen, liksom många andra branscher i arbetslivet, förändras i snabb takt. Den snabba förändringstakten ställer nya krav på kompetenser och färdigheter hos frilansande och företagande kulturskapare.

Är du intresserad av att fördjupa ditt kunnande i ämnen som arteprenörskap, digitalisering och hållbarhet, och rustas med färdigheter som arbetslivet efterfrågar idag? Då har du möjlighet att anmäla dig till fortbildningshelheten Kreatörsverkstaden som erbjuder ett flertal kurser som fördjupar sig i bl.a. hållbarhetsfrågor, digital kompetens och yttre och inre entreprenörskap. Målsättningen med Kreatörsverkstaden är att rusta professionella kulturskapare med färdigheter som stärker den yrkesspecifika karriären och positionen på arbetsmarknaden. Som deltagare kan du välja att gå hela fortbildningshelheten eller delar av den, d.v.s. enbart enskilda kurser.

Fortbildningshelheten är avgiftsfri.

Kultur och hållbarhet i samhället: 15.4–29.4.2024

Vi kommer att utforska kulturens kraft att skapa välmående och meningsfullhet, inklusive exempel på dess användning inom vården. Vi kommer också att diskutera kulturens roll som en motor för samhällsförändring och analysera samhällets förutsättningar och kulturpolitik för att stödja hållbarhet inom kultursektorn. Dessutom kommer vi att dela praktiska erfarenheter från evenemang som dansfester och festivaler med en stark hållbarhetsfokus samt undersöka hur ekonomiska faktorer påverkar hållbarheten inom konst och kultur.

Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Eero Paalanen: eero.paalanen@novia.fi
Ida Britta Petrelius: idabritta.petrelius@novia.fi

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.