Campus

Novia - Ny väg, nya möjligheter

Yrkeshögskolan Novia har ca 4000 studerande och personalstyrkan uppgår till ca 300 personer. Novia har fem campus med utbildningsverksamhet:

 

Huvuduppgiften för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är att upprätthålla Yrkeshögskolan Novia, som bildats genom att sammanföra Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst 1.8.2008. Novia har utbildningsverksamhet längs med kusten i städerna Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.