Barnmorska (YH), flerformsstudier, Vasa

info
Examen: Barnmorska (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 4,5 år 270 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid:

Ingen ansökan 2023!

Har du en YH-utbildning sedan tidigare som sjukskötare, hälsovårdare eller första vårdare och vill vidareutbilda dig till barnmorska? Då är detta utbildningen för dig.

Du kan också bli barnmorska (YH) genom dagsstudier i Vasa.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen barnmorska (YH), omfattar 270 studiepoäng och tar normalt 4,5 år. Utbildningen ger även sjukskötarexamen (YH). Redan examinerade sjukskötare kan anhålla om tillgodoräkning av de studier som hör till sjukskötarens kompetenser. Då återstår ca 100–120 sp som främst består av inriktade barnmorskestudier. I barnmorskestudierna ingår också ett examensarbete eller utvecklingsarbete.

Studierna är heltidsstudier. Studierna genomförs som dagstudier tillsammans med den grupp som inledde sin utbildning hösten 2020.

Barnmorskeutbildningen inleds med teoretiska studier i mars 2023, och under hösten 2022 finns möjlighet att vid behov avlägga kurser från grund- och yrkesstudierna som inte kunnat tillgodoräknas från tidigare examen. Man kan också påbörja examensarbetet hösten 2022.

Barnmorskeutbildningen innefattar både teoretiska studier och handledd praktik. Praktiken omfattar 63 sp och utförs inom barnmorskans olika arbetsområden inom primär- och specialsjukvården och syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om kommande arbetsuppgifter inom utbildningsområdet. Praktiken är delvis förlagd till annan ort än studieorten, minst 12 veckor praktik utförs på annan ort (och åtta av dem på universitetssjukhus). Under praktikerna tillämpas praktikplatsens arbetstider. 

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är barnmorskan sakkunnig inom barnmorskearbete och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Barnmorskan arbetar på sjukhus inom förlossnings- och gynekologiska enheter eller på hälsovårdscentralernas mödra- och preventivrådgivningar. Barnmorskan har förmåga att utföra ett hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter kvinnan och familjen i fokus. 

Kompetens som utbildningen ger

Enligt finsk lagstiftning är barnmorska och sjukskötare legitimerade yrken. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, innehavaren av barnmorska (YH)- examen och sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket barnmorska och yrket sjukskötare. Examen omfattas av artikel 40, bilaga V.5 och artikel 31 bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

  • studera en kortare eller längre tid vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • utföra praktik utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden, Europa och Asien. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.

Heminternationalisering sker i den egna yrkeshögskolan genom att studerande deltar i internationell verksamhet med deltagare från utländska samarbetshögskolor.

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturell kompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Examensarbete   

Inom utbildning till barnmorska ingår ett examensarbete och mognadsprov (15 sp) eller ett utvecklingsarbete (5 sp). Om examensarbetet som skrevs inom ramen för sjukskötarexamen kan tillgodoräknas gör den studerande ett utvecklingsarbete som baseras på det tidigare examensarbetet. Om det tidigare examensarbetet inte kan tillgodoräknas skriver den studerande ett nytt examensarbete men inget utvecklingsarbete.

Examensarbetet/utvecklingsarbetet fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och kan bli en del av studerandes personliga kompetensprofil. De skall utgå från friska eller sjuka enskilda personer och/eller gruppers behov eller problem, alternativt evidensbaserad vård eller undervisning i hälsovård för enskilda personer och mindre grupper vid vårdinrättningar eller ute i samhället

Examensarbetet/utvecklingsarbetet kan bestå av externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara en undersökning, en plan eller en produkt. 

Tilläggsinfo om undervisningsspråket

Undervisnings- och examensspråket är svenska. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under praktiken behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål. Goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas därför.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen har samarbete med såväl regionala aktörer inom Österbottens välfärdsområde som andra nationella och internationella samarbetspartners. Samarbete gäller exempelvis examensarbeten, utvecklingsprojekt och praktik.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.