Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo

info
Examen: Tradenom (YH)
Utbildningsområde: Företagsekonomi
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid:

Du kan också bli tradenom (YH) i Vasa 

Är du intresserad av redovisning, marknadsföring eller turism? Då är tradenomutbildningen rätt val för dig. Tradenomer arbetar ofta med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter. Efter avlagd tradenomexamen kan du skapa affärsmöjligheter och fungera som sakkunnig inom företag och andra organisationer. Efter examen har studerande kunskap att grunda ett eget företag eller möjlighet att arbeta som t.ex. bokförare, controller, ekonomichef, kundansvarig, marknadsföringschef, informatör, ledare eller medarbetare vid ett turismföretag och mycket annat enligt eget val.

Projektbaserad teaminlärning

I Åbo arbetar vi enligt projektbaserad teaminlärning. Det här betyder att alla studerande får möjligheten att grunda ett eget företag, på riktigt. Vi delar in studerande i tre team redan första hösten. Då kan du integrera dina studier i affärsverksamhet som sker antingen på basen av teamets affärsidéer eller genom utomstående uppdrag. Vi samarbetar med företagsekonomin på Åbo Akademi inom NÅA Business Center där vi har gemensamma projekt från regionens näringsliv, kommuner och andra organisationer. För dig innebär det här att du redan under studietiden bygger nätverk, kanske hittar din framtida arbetsplats eller kanske till och med grundar ett eget företag. Studierna och coahcerna (lektorerna) stöder dig i den processen under hela din studietid.

Utbildningens innehåll

Under dina studier har du en ypperlig möjlighet att forma din inlärning och din kunskap genom att utföra projekt för företag du själv väljer. Du upplever entreprenörskap i praktiken då du får vara med om att grunda ett eget företag. Vid TeamNovia i Åbo är nytänkande, ansvarstagande och kreativitet i fokus.

Studerande bildar team vid studiestarten och studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där du har en naturlig kontakt med det blivande arbetslivet. De flesta teamen väljer att grunda andelslag och skapar på olika affärsidéer där de samtidigt som de utför sina studier kan förtjäna en slant. Arbetssättet utvecklar din förmåga till självstyrdhet och kommunikation och du blir bra på att koppla teori med praktik. Teamarbetet, nätverksbyggandet, utvecklingsprojekt och det analytiska tänkandet ger färdigheter för framtidens utmaningar.

Val av huvudämne eller specialisering

Under sin studietid har studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper i någon av dessa följande tre profileringar

 • redovisning
 • marknadsföring
 • turism 

genom de yrkesstudier studerande väljer att avlägga under sitt andra och tredje studieår.

I marknadsföringsstudierna studerar du genom att arbeta med marknadsföringsprojekt antingen för näringslivet eller för ditt eget studerandeteam. Det kan t.ex. gälla att bygga upp sociala medier för ett företag eller att utföra en specifik marknadsföringskampanj.

Turismprofileringen ger dig insikt i en växande och intressant bransch. Här kan du utföra kurser via projekt inom branschen och lära dig ordna evenemang för en uppdragsgivare eller för ditt eget team.

Inom redovisningsstudierna har du möjlighet att lära dig praktisk bokföring och ekonomistyrning via de bokföringsuppdrag av föreningar och företag som har valt att samarbeta med oss.

Tidigare har Novia erbjudit en utbildning inom turism som lett till examen restonom (YH), sedan 2016 kan den som är intresserad av att studera turism göra detta inom profileringen turism på utbildningen företagsekonomi. Examen är, obereoende vilken profilering du väljer, tradenom (YH).

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 51 sp
 • Yrkesstudier 60 sp
 • Valbara yrkesstudier inom profileringarna marknadsföring, turism eller redovisning, 45 sp
 • Valfria studier 9 sp
 • Praktik 30 sp
 • Examensarbete 15 sp

Studerande lär sig genom att läsa böcker och artiklar, diskutera och dra slutsatser samt genom att arbeta i projekt för och med olika aktörer i arbetslivet. Projekten erbjuder studerande möjligheter att tillämpa sin kunskap i praktiken och att knyta kontakter. Studierna förverkligas genom individuell inlärning tillsammans med andra studerande i team. Under studietiden grundar studerande ett andelslag, vilket betyder att det är möjligt att utföra mindre och större projekt mot betalning under studietiden. Detta ger extra meriter för det fortsatta arbetslivet. Studiesättet utvecklar kommunikations-, ledarskaps- och projektfärdigheter.

Karriärmöjligheter

Tradenomer är efterfrågade på arbetsmarknaden och de placerar sig både i stora och små företag. En del arbetar i bank- och försäkringsbranschen medan andra är anställda inom olika industrier, bokföringsbyråer m.m. De arbetar ofta som sakkunniga med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter. Efter examen har du färdigheter att grunda ett eget företag eller att arbeta som t.ex. bokförare, controller, ekonomichef, kundansvarig, marknadsföringschef, informatör, ledare eller medarbetare vid ett turismföretag och mycket annat enligt eget val.

Internationalisering

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • göra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen har studerande även möjlighet att avlägga en s.k. dubbel-examen genom Double Degree-avtalet med University of Applied Sciences Landshut i Tyskland. Detta innebär att studerande avlägger sitt andra studieår i Landshut och erhåller sedan en examen från båda högskolorna. 

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Samarbete med andra aktörer

Studierna är projektbaserade och kurserna inkluderar därmed projektarbeten av olika omfattning. Projekten kan vara interna eller beställningar av arbetslivet. Det ger studerande erfarenhet och kontakter och erbjuder en möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.