Studerandecitat

”Utbildningen i företagsekonomi kompletterar teori med praktik. Det ger dig en högt värderad utbildning på 3,5 år – ett naturligt val vare sig du vill börja jobba eller fortsätta studera vidare. Du arbetar med riktiga företag, vilket ger dig en bred CV och ett brett nätverk.”

Edvard Lindfors, tradenomstuderande