Företagsekonomi

Utbildning i företagsekonomi ger goda förutsättningar för de studerande att handha uppgifter som sakkunniga inom det företagsekonomiska området även i internationella arbetsmiljöer. Kännetecknande för studierna är en stark praktisk förankring och goda arbetslivskontakter som bl.a. avspeglas i form av studierelaterade projekt och arbetspraktik i företag. Internationell verksamhet utgör en naturlig del av det företagsekonomiska kompetensområdet och de studerande har möjlighet att avlägga en del av studierna vid en utländsk högskola.

Novia erbjuder även Master/ högre YH-utbildningar inom företagsekonomi på engelska: