Företagsekonomi

En utbildning i företagsekonomi ger goda förutsättningar för de studerande att handha uppgifter som sakkunniga inom det företagsekonomiska området även i internationella arbetsmiljöer. Kännetecknande för studierna är en stark praktisk förankring och goda arbetslivskontakter som bl.a. avspeglas i form av studierelaterade projekt och arbetspraktik i företag. Internationell verksamhet utgör en naturlig del av det företagsekonomiska kompetensområdet och de studerande har möjlighet att avlägga en del av studierna vid en utländsk högskola.

Novia erbjuder även Masterutbildningar inom företagsekonomi på engelska: