Ipad

Studerandeservice hjälper dig med olika studierelaterade ärenden. Om du är inskriven som studerande vid Novia hittar du i första hand information om olika studierelaterade ärenden på intranätet (kräver inloggning). 

Du kan också alltid kontakta studerandeservice via e-post: studerandeservice@novia.fi 

Studerandeservice består av följande ansvarsområden:

Du hittar närmare information om de olika ansvarsområdena via länkarna ovan.

Studerandeservice Front Office

Vid varje campus finns en servicepunkt/Front Office dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information gällande studierna. 

Du kan vända dig till Front Office då du behöver rådgivning eller information om bland annat följande:

  • dokument ur studieregistret
  • användning av Peppi
  • scheman
  • anhållan om examensbetyg
  • information om tillämpning av examensstadgan, till exempel förlängning av studietid, rättsskyddsfrågor

Utöver de ovanstående punkterna kan du även vända dig till Front Office med övriga studeranderelaterade ärenden som du inte vet vart eller till vem du skall vända dig till.

Har du frågor? Ta kontakt med studerandeservice@novia.fi 

Öppettider

  • Måndagar kl. 9-11.30
  • Onsdagar kl. 12.30-15
  • Torsdagar kl. 9-11.30

Under öppettiderna når du oss också per telefon (06) 328 5050. Övriga tider når du oss per e-post studerandeservice@novia.fi eller genom att boka tid. 

Kontaktuppgifter till servicepunkterna

Campus Vasa: Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Campus Jakobstad: Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Campus Åbo: Henriksgatan 7, 20500 Åbo

Campus Aboa Mare: Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo

Campus Raseborg: Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Engelska 2022

Studievägledning vid Novia

Studievägledarna finns till för att stödja Novias studerande i sina studier. Novia studerande kan vända sig till studievägledarna när de känner behov av att prata med någon om till exempel sin studieförmåga.

Studievägledarnas huvudsakliga uppgifter är:

·  Individuell handledning eller handledning i grupp gällande studieförmåga

·  Handledning och uppföljning av individuella studieplaner

·  Tillgänglighetsplaner för studerande med funktionsvariationer

Utbildningsadministration och -service

Utbildningsadministration och -service har ansvar för studieregistret, samordning av studieadministrativa processer, studiestödsärenden samt studerandeservice. Till uppgifterna hör också beredning av beslut i studieförvaltningsärenden för yrkeshögskolans styrelse, rektor och prefekter samt insamling och sammanställning av studeranderelaterad statistik.

Om du har frågor kring ovannämnda ärenden, kan du kontakta studerandeservice@novia.fi 

Identifiering av studerande

Alla som studerar vid Novia behöver vara identifierade för att vi behöver känna våra studerande och för att vi ska kunna aktivera ditt IT-användarkonto som ger dig tillgång till studieregistret och andra tjänster. I regel sker identifieringen i början av studierna, i samband med att du tar i bruk ditt IT-användarkonto.

Om du har finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat, kan du identifiera dig med hjälp av dem. Om du saknar dessa redskap, erbjuder studerandeservice andra alternativ för identifiering: på plats på campus, via ett Teams-möte eller via en mobilapplikation. Du kan välja mellan dessa alternativ enligt vad som passar dig bäst. Du hittar dataskyddsmeddelandet för identifiering via mobilapplikation här.

Om du har frågor kring identifiering kan du kontakta studerandeservice@novia.fi .