Antagningsservice handhar alla ansökningar till examensstudier vid Yrkeshögskolan Novia. Vi betjänar er på svenska, finska eller engelska. Antagningsservice kan hjälpa dig med följande: 

  • Information och rådgivning om ansökan till utbildningar på svenska
  • Information och rådgivning om ansökan till utbildningar på engelska fås av Admissions Services
  • Antagning och sökande av ändring
  • Mottagande av studieplats och terminsanmälan det första läsåret
     

Kontakta antagningsservice

När du kontaktar antagningsservice vänligen uppge ditt namn och vilken utbildning du sökt till eller vilken utbildning som intresserar dig. Detta hjälper oss att bättre svara på dina frågor. 

Du kan nå vår personal per telefon vardagar kl. 12-13.45 eller per e-post under andra tider. 

Admissions Office

See the English site for information in English regarding application to Degree Studies.

 

Kontaktuppgifter

E-post antagningsservice@novia.fi

Telefontid: vardagar kl. 12- 13.45 
Telefon +358 (0)6 328 5555
Fax +358 (0)6 328 5117

Yrkeshögskolan Novia 
Antagningsservice
PB 6 (Wolffskavägen 33)
FI-65201 Vasa
FINLAND