novia 20230522 0030

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård, 15 sp

Lediga platser
Ja
Pris
3600,00 e (ingen moms)
Anmälningstid
15.1.2024 00:00 - 9.8.2024 00:00
Omfattning
15 sp
Ladda ner PDF Ladda ner PDF Ladda ner PDF Ladda ner PDF
Språk
Svenska
Tidpunkt
26.9.2024 - 11.4.2025

Är du intresserad av en mångprofessionell utbildning som ger dig behörighet inom företagshälsovård?  

Utbildningen inom företagshälsovård öppnar dörrar till en mångsidig värld av mångprofessionellt samarbete för att främja individens och samhällets välbefinnande. Du får grundläggande färdigheter att verka som företagshälsovårdare och expert genom att tillämpa god företagshälsovårdspraxis samt främja och stödja välbefinnande på arbetsplatsen. Efter avslutad utbildning kan du identifiera och bedöma faktorer i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen som stöder arbetstagarens hälsa och förmåga att arbeta, liksom faktorer som äventyrar eller hindrar den.

Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013) måste yrkesutbildade hälsovårdare ha slutfört utbildning som ger behörighet i företagshälsovård som omfattar minst 15 studiepoäng inom två år från det att hen övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till dig som har hälsovårdarexamen på YH-nivå eller institutnivå som föregår YH-examina. Arbetsuppgifter inom företagshälsovården ses som en fördel men ingen arbetserfarenhet krävs.

INNEHÅLL
Den behörighetsgivande utbildningen inom företagshälsovård svarar mot de krav som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och stadsrådets förordning (708/2013) och ger behörighet att fungera som yrkesperson inom företagshälsovården.

Följande kompetensområden ingår i företagshälsovårdarutbildningen:

  • Företagshälsovårdens verksamhetsområde och arbetslivskunskap, 2 sp
  • Identifiering och utvärdering av risker och men för hälsan, belastande  faktorer och resurser som arbetet medför, 5 sp
  • Att stöda hälsan, arbets- och funktionsförmågan, 5 sp
  • Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet och utvecklingsfärdigheter, 3 sp

STUDIERNAS LÄNGD OCH UPPBYGGNAD
Utbildningen pågår: 26.9.2024–11.4.2025

Utbildningen är ett nationellt nätverkssamarbete mellan finländska yrkeshögskolor och genomförs enligt en hybridmodell under 14 närstudietillfällen. Utbildningen sker på svenska men god förmåga att förstå finska rekommenderas. 

Studierna utförs som flerformsstudier vilket innebär när- och/eller digitala och självständiga studier. Dessa ordnas turvis vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Åbo. Studerande kan även välja att delta helt på distans. Närstudietillfällena förverkligas två dagar per månad enligt följande tidtabell:

2024: 26-27.9, 31.10-1.11, 28-29.11

2025: 23-24.1, 13-14.2, 13-14.3, 10-11.4

ANSÖKAN OCH URVALSGRUNDER
Ansökningstid: 15.1-9.8.2024

Bilagor till ansökan:

  • Kopior av examensbetyg
  • Arbetsintyg som är relevanta för din ansökan om utbildning

OBS! I anmälans följande steg laddar du upp dina bilagor och märk väl att alla bilagor behöver ingå i samma dokument.

Beslut om studieplats meddelas per e-post till sökande senast 16.8.2024. Senast 23.8.2024 bör studieplatsen tas emot skriftligt enligt de anvisningar som ges i antagningsmeddelandet.

PRIS
3 600 euro (ingen moms.). Summan kan betalas i tre rater.

Villkor vid annullering av studieplats:
Den sökande förbinder sig att betala utbildningen i samband med att studieplatsen tas emot. Om annullering sker efter att utbildningsplatsen tagits emot så debiteras 50% av deltagaravgiften. Om utbildningen avbryts så debiteras hela deltagaravgiften.

Om sökanden avbryter sina studier på grund av långvarig sjukdom efter att ha bekräftat studieplatsen och före kursstart, krävs läkarintyg och då kommer ingen avgift att debiteras. Om sökande avbryter utbildningen efter att den har startat på grund av en långvarig sjukdom kommer de återstående betalningsraterna inte att debiteras om läkarintyg uppvisas. Eventuella redan betalda rater återbetalas inte.

Om en godkänd sökande är förhindrad att delta i utbildningen innan den börjar, kan en annan sökande anvisas till utbildningen av den organisation som ansvarar för kostnaderna för att delta i utbildningen. En sökande som utsetts av organisationen får antas till utbildningen under förutsättning att den sökande uppfyller de angivna ansökningskriterierna.

KONTAKTUPPGIFTER
Frågor relaterade till utbildningens innehåll:
Lektor Jaana-Sofia Tengström, jaana-sofia.tengstrom@novia.fi
Frågor relaterade till utbildningens praktiska genomförande:
Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi