Öppna YH

NYHET! 

Fram till 31.7.2022 studerar du som är arbetssökande eller permitterad kostnadsfritt.  

Är du registrerad Novia alumn?
Då kan även du studera kostnadsfritt inom Öppna YH ända fram till 31.12.2024!  Undantag är Öppna YH:s ledstudier som siktar till en examen. Scrolla ner så ser du kriterier gällande kostnader samt fakturering för studier inom Öppna YH.

Inom Öppna YH kan du studera utan att vara inskriven som examensstuderande. Här kan du:

 • prova på yrkeshögskolestudier oberoende av tidigare utbildning eller ålder
 • inleda en ny karriär
 • utveckla dig själv
 • hitta just den fortbildning du behöver i arbetslivet

Studier inom flera områden

Det är möjligt att delta i kurser via Öppna YH inom alla utbildningar/områden som finns vid Novia.

 • Bioekonomi
 • Företagsekonomi
 • Konst och kultur
 • Teknik och sjöfart
 • Hälsa och välfärd


Utbildning inom ovannämnda områden finns i Jakobstad, Vasa, Åbo och Raseborg.

Bekanta dig med Novias utbildningsutbud

 • Här finns Novias utbildningar. Välj de utbildningar som du är intresserad av.
 • I läroplanen ser du alla de kurser som ingår i utbildningen och vilket år de är planerade att förverkligas.

Studera inom Öppna YH

 • Öppna yrkeshögskolan erbjuder dig integrerade studier eller särskilda kurser. 
 • Anmälan sker för en termin i taget.
 • Till integrerade studier kan du anmäla dig när som helst under året - beroende av när kurserna startar.
 • Om du har för avsikt att avlägga många kurser inom en utbildning och inte har grundkunskaper lönar det  sig att anmäla sig så tidigt på läsåret som möjligt (i augusti).

Integrerade studier

Detta alternativ väljer du om du är intresserad av att genom Öppna YH studera inom en specifik utbildning.  Du kan läsa i princip vilken som helst av Novias kurser genom Öppna YH. Anmälan sker inte till kurser utan du anmäler dig till öppna yh studier och väljer rätt  utbildning. Vet du redan vilka kurser du vill gå så påskyndar det processen om du skriver in dem i rutan avsedd för detta ändamål. Utbildningsledare och lärare godkänner ditt deltagande. Se närmare information under rubriken anmälan.

Anmälan och studievägledning

Anmälan till Öppna YH sker en gång/termin. Undantag gäller om du anmält dig till en större separat helhet som spänner över hela året.  Före du anmäler dig till Öppna YH via länken i bubblan här nedanför, Integrerade studier, kan du gärna vara i kontakt med kontaktpersonen till den utbildning som intresserar dig.

En individuell studieplan kan även uppgöras med utbildningsansvarig alternativt studievägledaren på våra campus.

Förutom kontaktperson för Öppna YH samt ansvariga för utbildningar så kan  följande studievägledare kontaktas:

 • Campus Vasa
  Cecilia Nordberg, cecilia.nordberg@novia.fi, tfn 050 473 8874
  - socionom i Vasa, teknikutbildningar (bygg, lantmäteri, maskin- och produktionsteknik, produktionsekonomi)
  - företagsekonomi, Digital Business and Management, 
  - Industrial Management and Engineering, part time, Automation Technology, part time, Beauty care
  Anna-Lena Bengs, anna-lena.bengs@novia.fi, tfn 050 400 7955
  - Hälsa och välfärd, social och hälsovård HYH, Nursing studies, el- och automationsteknik
 • Campus Allegro, Jakobstad
  Cecilia Nordberg, cecilia.nordberg@novia.fi, tfn 050 473 8874
  - företagsekonomi
  Nina Hillo, nina.hillo@novia.fi, tfn 044 762 3603 (Raseborg)
  - musikpedagog, musiker
  - scenkonstpedagog
  Cecilia Grönvik, cecilia.gronvik@novia.fi, tfn 050 428 5064 (Åbo)
  - bildkonst (bildkonst, fotografering, grafisk design och inredningsarkitektur)
  - Fine Arts
  - Entrepreneurship in the Arts
 • Campus Raseborg och Åbo
  Nina Hillo, nina.hillo@novia.fi, tfn 044 762 3603 (Raseborg)
  - bioekonomi, teknik, (agrolog och skogsbruksingenjör)
  - sjöfart i Åbo
  Cecilia Grönvik, cecilia.gronvik@novia.fi, tfn 050 428 5064 (Åbo)
  - företagsekonomi
  - hälsa och välfärd ; social - och hälsovård Högre YH
  - Health Care and Social Services
  - Service Design
 • Maria Markula är stationerad i Åbo och handleder via nätet.
  Du kan boka tid till Maria var du än studerar och det gör du via e-post maria.markula@novia.fi, telefon 050 471 4450 eller i chatten i Teams. 

 

Här i pratbubblan hittar du anmälningslänken till integrerade Öppna YH 


Integrerade studier 

Saknar du behörighet för yrkeshögskolestudier?

Vi erbjuder inte längre ledstudier på 60 sp. Fortfarande gäller dock att när du avlagt minst 60 studiepoäng inom öppna yh har du uppnått behörighet för yrkeshögskolestudier och kan ansöka via gemensamma antagningen om att bli antagen som examensstuderande. I övrigt gäller de kriterier som gäller inom ansökan för aktuella utbildningen.
Om detta är aktuellt för dig kan du  kontakta oss på e-post oppnayh@novia.fi 

Öppna YH-leden 30 sp

Inom ett flertal av våra utbildningar vid Novia  erbjuder vi  ledstudier på 30 sp. Dessa studier är till för dig som av någon orsak inte är registrerad som examensstuderande. Genom att avlägga de kurser som specificeras i en läroplan så kan du på basen av 30 sp söka in via separat ansökan.

Öppna YH har även visat sig vara en fin inkörsport till Novia för andrastadiets studerande. Idag har vi överenskommelser kring 30 sp leder med yrkesinstitut och vi är öppna för nya samarbeten. 

Praktiska arrangemang

De studier du avlägger inom Öppna YH får du tillgodo när/om du söker in till någon utbildning vid Novia och blir antagen. Detta förutsatt att de studier du avlagt finns inom läroplanen för den utbildning du söker till.

Viktigt att komma ihåg är att du som studerande inom Öppna YH är deltidsstuderande (icke-examensstuderande) och därmed inte erhåller några studiesociala förmåner.

Kostnader för studier inom Öppna YH

Avgiften för att studera vid Öppna YH är 15 euro per studiepoäng.
Inom integrerade studier, samt en del mindre helheter är priset  högst 100 euro/ termin. I avgiften ingår registrering och undervisning. För studiematerial och kopiering kan separata kostnader tillkomma.
Vid anmälan till separata kurser och större studiehelheter framkommer priset i kursinfo.
Fakturering sker här per kurs och enligt prise/kurs.

Vem studerar kostnadsfritt?
DU studerar kostnadsfritt inom Öppna YH om du tillhör följande kategori:
Andra stadiets och högskolestuderande i Finland, beväringar och Novias egen personal.

Fram till 31.7.2022 studerar arbetssökande eller permitterad i Finland kostnadsfritt på kurser/utbildningar som startar inom denna tid. 
Är du registrerad Novia alumn? I så fall kan även du studera kostnadsfritt inom Öppna YH ända fram till och med 31.12.2024!
Undantag är Öppna YH:s ledstudier som siktar till en examen och således inte är kostnadsfria.

Fakturering

Fakturering sker efter att studierna man anmält sig till har inletts. Betalning av kursavgift sker INTE i samband med anmälan.
Observera att anmälan är bindande och att du därmed faktureras om du anmält dig.
Du får en länk till onlinebetalning via Paypal till den e-post du nämnt i anmälan.
Vill du ha en faktura till en annan adress än din e-post ? Vänligen kom ihåg att fylla i annan faktureringsadress.

Annullering

En annullering sker skriftligen till oppnayh@novia.fi senast två veckor före kursstart. Om annullering inte sker faktureras avgiften i sin helhet. 

Speciella kriterier

Observera att det inom vissa utbildningar kan finnas så många studerande så att det inte kan tas mot Öppna YH-studerande. Likaså kan det finnas speciella förhandskunskaper för att kunna delta. Mer information om detta fås från utbildningsansvarig.

Svar på de vanligaste frågorna, FAQ

Vad betyder Öppna YH?

 • Att man kan studera vid Yrkeshögskolan Novia utan att vara inskriven som examensstuderande.

Jag är inskriven studerande vid Novia. Kan jag läsa kurser som erbjuds som öppna yrkeshögskolestudier och som inte ingår i min examen?

 • Du kan inte vara inskriven som både heltidsstuderande och som öppen yrkeshögskolestuderande. I vissa fall kan du delta i kurser som är tidsmässigt specifikt planerade för Öppna yrkeshögskolestuderande men då bör du diskutera med utbildningsansvarig för din utbildning och utreda vilken nytta du har av kursen.

Jag är inskriven vid en annan högskola - ska jag ta kurser vid Novia via Öppna YH?

 • Det går nog bra men mellan en del högskolor finns ett avtal som kallas flexibel studierätt (JOO-studier), på finska JOO-sopimus (sopimus joustavasta opinto-oikeudesta) Det innebär att studerande ges möjlighet att ansöka om rätt att avlägga studier vid annan högskola. Det här kostar då inget för studerande. Kontakta din egen studiebyrå för mer information. Detsamma gäller studerande från Novia som vill avlägga kurser inom annan högskola.

Vilken är skillnaden mellan att vara inskriven vid Novia och att studera inom Öppna YH?

 • -Som studerande vid Öppna yrkeshögskolan är du en så kallad icke- examensstuderande och har inga studiesociala förmåner. Du kan heller inte få en examen genom Öppna yrkeshögskolan.

Kan man studera inom Öppna YH då man är arbetslös?

 • Ja, det kan du göra. Vänligen kontakta arbets- och näringsbyrån (TE-centralen) på din ort i dessa frågor för korrekt information om arbetslöshetsförmåner. Under tiden 15.4.2020 - 31.12.2021 studerar du som är arbetslös gratis inom Öppna YH.

Vilka kurser kan jag studera inom Öppna YH?

 • I princip är alla kurser inom Novia öppna för studerande inom Öppna yrkeshögskolan, men varje utbildning bestämmer om de kan ta mot fler studerande till grupperna och om det krävs någon förkunskap för att kunna följa med i kurserna.En del kurser marknadsför vi särskilt, du hittar dem på Novias hemsida under Öppna YH, kurser och utbildningar.

Vem kan hjälpa mig med att planera studier inom Öppna YH

 • När det gäller allmänna frågor kring Öppna yrkeshögskolan så kontaktar du koordinatorn, se kontaktuppgifter till höger, eller oppnayh@novia.fi Vet du redan inom vilket område du vill studera men behöver vägledning så kontaktar du utbildningsansvarig, som även kan hänvisa dig till studievägledaren på institutionen.

Blir jag antagen automatiskt till Novia om jag studerat inom Öppna YH?

 •  Nej. Öppna YH är ingen genväg. För att bli antagen bör du ändå söka in och klara urvalsprovet. Men sedan när du är antagen kan du anhålla om att få dina tidigare prestationer tillgodoräknade.

Blir jag antagen automatiskt till Novias utbildning om jag studerat Etappvisa/Flexibla utbildningar?

 • Nej, Öppna YH är ingen genväg. För att bli antagen bör du ändå söka in och klara ev. urvalsprov.

Kan jag räkna tillgodo tidigare avlagda studier?

 • I princip görs tillgodoräknande av tidigare avlagda studier först när du blivit antagen som examensstuderande.

Jag kommer inte längre in på Novias nätverk, vad ska jag göra?

 • Har du kommit ihåg att anmäla dig? Om du studerar inom Öppna YH bör du anmäla dig både för höst- och vårterminen!

Saknar du yrkeshögskolebehörighet men känner att Novia studier lockar?

 • Ibland kommer livet emellan, arbete lockar och studierna på andra stadiet lämnas på hälft. Dvs.  ingen examen från andra stadiet  men yrkeserfarenhet. Hur gå vidare? En studerande inom Öppna YH som avlägger  60 sp har påvisat att hen har studiebehörighet och kan söka in via den gemensamma antagningen. Ansökan sker på våren och handhas av studieinfo.fi. Kontakta oppnayh@novia.fi om detta är aktuellt.

Vad är skillnaden mellan att studera integrerat och att gå via Öppna YH- leden?

 • En studerande som anmält sig till Öppna YH-leden är garanterad att få ta del i studier under ett år som uppgår till 30 sp. På basen av dessa kan personen antas till utbildningen via separat ansökan, dock kan krävas att vissa kriterier uppfylls för antagande till examensutbildning. Det här är utbildningsspecifikt.
 • En integrerad studerande kan ta de kurser där extra studerande ryms med och om ansvarig lärare godkänner deltagandet. Den som studerar integrerat söker in via gemensam ansökan, GA.

Hålls alla studier inom Öppna YH dagtid?

 • Om man deltar i kurser som ges till examensstuderande så är de flesta kurser dagtid, men det finns undantag och även kurser som är helt virtuella.

Får man intyg över avlagda prestationer?

 • Ja, du begär intyg när du behöver. Är din studierätt aktiv och du har tagit i bruk Novia användarnamn och lösenord kan du beställa ett elektroniskt intyg via denna länk: https://intra.novia.fi/studier/peppi/
  I annat fall kontaktar du koordinator för öppna yh eller skickar e-post till oppnayh(a)novia.fi

Kan man delta i Öppna YH:s virtuella utbildningar fastän man bor i annat land?

 • Ja, det går bra – välkommen med!