I dataskyddsmeddelandena beskrivs syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, och anges vilken typ av personuppgifter som måste behandlas i viss aktivitet. Dataskyddsmeddelandena informerar om personuppgifter kommer att överföras utanför Europeiska unionen. Dessutom informeras den registrerade om deras rättigheter till dataskydd.

Genom länkarna och bilagorna på den här sidan finner du noggrannare information om hur Yrkeshögskolan Novia behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsmeddelande för sökande
Dataskyddsmeddelande som gäller evenemang
Dataskyddsmeddelande för studerande
Dataskyddsmeddelande för övergripande verksamhet
Dataskyddsmeddelande gällande  projekt