AdobeStock 435362516

Information till nya alumner

Novia är glad över att nu kunna bjuda in dig till vår alumngemenskap.

Varför gå med i alumnnätverket 

Vad erbjuder Novia dig? Via vårt alumnnätverk håller du dig uppdaterad om det som händer vid hög-skolan. På det personliga planet har du möjlighet att hålla kontakt med dina studiekompisar och skapa nya professionella nätverk. Du får veta vad som händer inom våra utbildningar och inom forskningsverksamheten. Vi berättar om aktuell fortbildning och möjligheter till kompetensutveckling. Vi informerar om alumnevenemang, föreställningar samt konserter och utställningar.

Du behövs - Din insats som alumn är viktig för oss!

Som Novias alumn kan du göra en värdefull insats och engagera dig i hög-skolans verksamhet. Du har betydelsefull kunskap om den arbetsmarknad som Novia utbildar för.

Fem år efter din examen

Fem år efter din examen kommer du automatiskt att vara med i en riksomfattande undersökning där man anonymt samlar in infomraion  om de utexaminerades sysselsättning och belåtenhet med sin karriär och examen. Enkäten skickas till personer som slutförde sina yrkeshögskolestudier. Därför är det viktigt att du registrerar dig så vi har uppdaterade kontaktuppgifter. 

Stort grattis till din examen och varmt välkommen med i Novias alumnnätverk!

 

Kvinna jobbar vid dator

Registrera dig

Vem är Novia Alumn?

Alla som har studerat och utexaminerats från Yrkeshögskolan Novia och Novias föregångare är en Novia alumn. 

Du kan gå in och registrera dig i vårt elektroniska nätverk för alumner.