Karriäruppföljning vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia följer aktivt upp hur våra alumner placerar sig i arbetslivet.  Novia ser det som sitt ansvar att utexaminerade får ett bra jobb som är baserat på deras utbildning och examen. En utbildning skall ge de examinerade en konkurrenskraftig position på arbetsmarknaden och förbereda för ett livslångt lärande. Novia strävar till att våra utbildningar har ett bra innehåll och en utformning som resulterar i att alumnerna är och förblir attraktiva på arbetsmarknaden. Att erbjuda bra utbildning handlar också om att vara lyhörd för vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Målgrupp:

Karriäruppföljningsenkäten skickas varje år ut till personer som tagit yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen för fem år sedan.

Enkäten:

Syftet med denna undersökning är att kartlägga de examinerades arbetssituation idag, deras karriärutveckling och hur de ser på sin tidigare utbildning. Enkäten mäter alumnernas anställningsgrad, vilken typ av arbeten de fått, inom vilka branscher de arbetar, vilka arbetsgivare som anställer dem och karriärhelhet. Enkäten tar också fasta på vad alumnerna tycker om sin utbildning och om utbildningen lever upp till arbetets krav samt sin tid vid Novia.

Enkäten genomförs årligen i oktober och november. 

Resultat:

YHS karriäruppföljning – utexaminerade 2013 - 2018 

 

Undersökning hösten 2024:

Undersökningen 2024 förverkligas under tiden 10.10-10.11.2024.

Rektors hälsning till alumner

Vid frågor vänligen kontakta:

Bella Alén

Alumnkoordinator