Så blev Novia till

Vasa, teknik och företagsekonomi
 • 1938 Vasa industriskola, Wolffskavägen 33
 • 1941 Tekniska skolan i Vasa
 • 1961 Vasa tekniska läroanstalt
 • 1991 Vasa tekniska yrkeshögskola
 • 1994 Vasa Yrkesinstitut
 • 1995 Svenska Yrkesinstitutet
 • 1997 Svenska yrkeshögskolan
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia
 • 2011 inledde Åbo Akademi i samarbete med enheten på Wolffskavägen 33 diplomingenjörsutbildning
 • 2013 inleddes svenskspråkig tradenomutbildning vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa

 

Vasa, social och hälsovård samt övriga
 • 1956 Vasa sjuksköterskeskola
 • 1970-talet Vasa sjukvårdsläroanstalt (filial, temporär hjälpskötarutbildning i Kristinestad 1980)
 • 1987 Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt (filial, sjukskötarutbildning i Kristinestad 1991) (utlokalisering till Jakobstad 1991)
 • 1996 Inleddes socionomutbildning i Vasa
 • 1997 Svenska yrkeshögskolan
 • 1999 Inleddes estenomutbildning i Vasa
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia
 • 2013 inleds tradenomutbildning i Vasa

 

Åbo, social- och hälsovård samt kultur
 • 1933-1950 Åbo Kvinnliga Hemslöjdsskola
 • 1951-1961 Åbo Hemslöjds- och Handarbetslärarinneinstitut, ÅHHI
 • 1961-1977 Åbo Hemslöjdslärarinneinstitut, ÅHI
 • 1985 Ekenäs sjukvårdsläroanstalt-Åbolands vårdutbildning
 • 1977-1993 Åbo Hemslöjdslärarinstitut, ÅHI
 • 1993 Åbo Hemslöjdslärarinstitut-Åbolands vårdutbildning, ÅHI-ÅVU
 • 1996 Yrkeshögskolan Sydväst
 • 2005 Företagsekonomi överfördes från Turun AMK till Yrkeshögskolan Sydväst
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia

 

Åbo, sjöfart
 • 1976 Navigationsinstitutet vid Åbo Svenska Sjöfartsläroanstalt
 • 1996-1999 Yrkeshögskolan Sydväst och Yrkesinstitutet Sydväst tar över sjöfartsutbildningen
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia och Axxell tar över utbildningen och Aboa Mare bildas

 

Raseborg
 • 1969 Tekniska skolan i Helsingfors, bildades av den svenska avdelningen då Tekniska läroanstalten i Helsingfors delades itu på basen av språk
 • 1970 Överby trädgårds och lantbruksskola, trädgårdsutbildningen flyttade till Esbo från Åbo
 • 1978 Tekniska skolan i Helsingfors flyttas till Ekenäs och byter namn till Tekniska skolan i Ekenäs, senare (1986-) Tekniska Läroanstalten i Ekenäs
 • 1989 Överby trädgårdsskola, lantbruksutbildningen avslutades och hortonomutbildningen inleddes i Esbo
 • 1992 Byggnadsarkitekt- och ingenjörsutbildning inleddes i Ekenäs
 • 1994-1995 övertogs agrologutbildningen av Stiftelsen för Naturbruksutbildningar och Naturbruksinstitutet bildades, där även bland annat Forstinstitutet ”Forstis” i Ekenäs ingick
 • 1995 Tekniska Läroanstalten i Ekenäs övergick i det nygrundade Ekenäs Yrkesinstitut
 • 1996 Yrkeshögskolan Sydväst
 • 1996 Övergick agrologutbildningen till Yrkeshögskolan Sydväst (temporär 1996-1998)
 • 2004-2005 flyttas agrologutbildningen till Ekenäs från Åbo
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia

 

Kultur i Jakobstad
Yttermark och Vasa, scenkonst
 • 1997 SÖF, Svenska Österbottens folkakademi i Yttermark, yrkesbenämning amatörteaterledare
 • 1998 utbildningen överförs till Svenska Yrkeshögskolan i Vasa

 

Nykarleby
 • 1983 Konstskolan i Nykarleby
 • 1997 Svenska yrkeshögskolan

 

Jakobstad
 • 1985 Svenska Konservatoriet i Jakobstad
 • 1997 Svenska Yrkeshögskolan
 • 2008 Yrkeshögskolan Novia
 • 2016 Scenkonstutbildningen flyttade från Vasa till Jakobstad
 • 2019 Inleddes tradenomutbildning i samarbete med staden Jakobstad