20220513 13593b3

22.07.2022 | Kommentarer

Skogsträdgård Viltkorridor

Mitt projekt är att anlägga en viltkorridor med inslag av skogsträdgård-typ odlingar. Det får vara mat till både djur och människor.  Korridoren ska slutligen vara 5m bred och sträcka sig runt hela kanten av min åker, ungefär 1km.  I år blir det huvudsakligen att plantera amträd (mest björk till eventuell ved) och etablera en egen liten plantskola.

20220509 183258b

 Den första delen var ett misslyckad försök att föröka hasselbuskar från nötter från en  gammal träd i byn.  Det blir att försöka med sticklingar, då!

20220509 183010b

 Jag tog sticklingar på vårvinter av röda och svarta vinbär och krusbär.  De fick vila i källaren tills det blev plusgrader, så togs de till brokvisten, där de började att gro.

20220427 082216 1

Jorden förberdades till plantering med kartong och sågspån vartefter det uppstod i snickeriet.  Den ska bli svampdominerad! Här syns en björk som planterades förra hösten.

20220518 193312b

Början på plantskolan!  En hel del björkar och några alar växte i en sandhög bakom ladugården.  De flyttades till bördigare mark där de får växa under ett år eller två. Planterar man små träd i långt gräs, kan de lätt försvinna, har jag lärt mig!  Om en 1m hög björk kostar 25e på en riktig plantskola, är jag rik nu då?

20220513 13593b4

Nu ska vi arbeta!  120st. skogsplantor av björk planterades längs med åkerkanten som amträd.  Det blev en skopa sågspån var så att de kan hittas sedan.

Nyckelord:
Kategorier: