GIS map potato
Matregion Nyland

Matregion Nyland develops GIS-maps for farming in Uusimaa

Eduardo Grisales-Jaramillo, a former student of Sustainable Coastal Management at Novia, is currently working in the project Matregion Nyland. He makes terroir maps for cultivating areas in Uusimaa.

30.07.2021

Läs mer
Brown owl

Förändringar i färgmorfer - ett tecken på att klimatet blir varmare

Akademiforskare Patrik Karell presenterade, som en av fyra inbjudna internationella talare på Oikoskonferensen i februari, nya forskningsresultat om hur djur anpassar sig till miljöförändringar.

29.04.2021

Läs mer
FinlandskaTeamet
Bioekonomi

Moocs till Tanzania och nätverk för Novia

Som en del av projektet GeoICT4e producerar Novia, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola utbildningsmaterial till olika områden inom hållbar utveckling. Ett av målen är att hjälpa universitet i Tanzania med att utbilda kunniga personer med...

13.04.2021

Läs mer
aker
Bioekonomi

Avgiftsfritt webbinarium 14.4: Lär dig om återvunnen gödsel, markförbättringsmedel och mullhalter!

Återvinning och cirkulering av näringsämnen har alltid varit en viktig del av jordbruket. I och med att gödsling med minarealgödsel blivit vanlig och gårdarna specialiserat sig på spannmålsodling, specialväxter eller djuruppfödning, har risken ökat för...

01.04.2021

Läs mer
skog
Bioekonomi

Paradoxen med att återanvända bon

För att fåglar ska lyckas med sin häckning och ungarna ska hinna utvecklas under den korta nordliga sommaren, är det bra om fåglarna kommer igång med häckningen så fort som möjligt på våren.

29.03.2021

Läs mer
plankton2
Bioekonomi

Klimatförändringen stressar djurplankton

Välkommen till bioekonomibloggen! Här berättar vi om vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, samt om vår personal, som huvudsakligen är verksam på Novia i Raseborg.

24.03.2021

Läs mer