Studerandebloggen v2
Företagsekonomi

Our Project Year with CultSense – Sensitizing Young Travellers for Local Cultures

Travel can be a perfect opportunity for cultural education and can at best increase understanding between travellers and the local population at a destination.

14.06.2021

Läs mer
fisktrappa
Bioekonomi

What is a fish ladder?

Fish ladders are man-made paths that make it possible for fish to get past natural or artificial obstacles. Examples of obstacles are waterfalls, beaver ponds or ponds at hydropower plants.

18.05.2021

Läs mer
Brown owl

Förändringar i färgmorfer - ett tecken på att klimatet blir varmare

Akademiforskare Patrik Karell presenterade, som en av fyra inbjudna internationella talare på Oikoskonferensen i februari, nya forskningsresultat om hur djur anpassar sig till miljöförändringar.

29.04.2021

Läs mer
Nurse sjukskotare covid corona mask
Hälsa och välfärd

Covid 19: The virus affects both of physical and mental health, especially immigrants

Authors; Trang Nguyen, Bsc Student, Bachelor in Healthcare, Nursing, Novia UAS Anita Wikberg, Supervisor, RN, RM, PhD, Senior Lecturer, Novia UAS

14.04.2021

Läs mer
FinlandskaTeamet
Bioekonomi

Moocs till Tanzania och nätverk för Novia

Som en del av projektet GeoICT4e producerar Novia, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola utbildningsmaterial till olika områden inom hållbar utveckling. Ett av målen är att hjälpa universitet i Tanzania med att utbilda kunniga personer med...

13.04.2021

Läs mer
MicrosoftTeams image b
Bioekonomi

Fighting Eutrophication, one Wetland at a Time

The Västankvarn Wetland project includes the construction of two wetlands. It is a constructed Wetland built in 2019 in an area of 1.6 Ha of land.

02.04.2021

Läs mer
aker
Bioekonomi

Avgiftsfritt webbinarium 14.4: Lär dig om återvunnen gödsel, markförbättringsmedel och mullhalter!

Återvinning och cirkulering av näringsämnen har alltid varit en viktig del av jordbruket. I och med att gödsling med minarealgödsel blivit vanlig och gårdarna specialiserat sig på spannmålsodling, specialväxter eller djuruppfödning, har risken ökat för...

01.04.2021

Läs mer
pexels karlis dzjamko 2
Bioekonomi

Business diversication

Doing agriculture or aquaculture farming business nowadays is demanding a sustainable and eco-friendly approach. There are a few reasons for that, mainly customers are living in the cities where is required to reduce the ecofootprint...

30.03.2021

Läs mer
wetlandpicture
Bioekonomi

The Västankvarn Wetland

The wetland in Västankvarn was created to improve the natural system that capture excessive nutrients from nearby fields. By doing this most of the nutrients are stopped before they reach the sea.

30.03.2021

Läs mer
skog
Bioekonomi

Paradoxen med att återanvända bon

För att fåglar ska lyckas med sin häckning och ungarna ska hinna utvecklas under den korta nordliga sommaren, är det bra om fåglarna kommer igång med häckningen så fort som möjligt på våren.

29.03.2021

Läs mer