Novia erbjuder högre YH utbildning inom social och hälsovård samt kultur våren 2024

16.10.2023
Vasa Åbo Jakobstad Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH Nyhet Formgivare, högre (YH), cirkulär design
IMG 1414

Masterstudier på svenska - ansökan pågår 13-27.3.2024

Novia erbjuder högre YH utbildningar på svenska i vårens ansökan, utbildning inom social- och hälsovård 90  studiepoäng, högre YH i Vasa och Åbo samt inom konst och kultur formgivare, högre (YH), cirkulär design 60 studiepoäng i Jakobstad.

Utbildningarna ger högre YH-examen.

 

Hälsa och välfärd

Högre YH/Master (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)

90 studiepoäng, 2 år

Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH finns i Vasa och i Åbo.  Utbildningen omfattar 90 studiepoäng och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen. Examen ger samma behörighet för offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid ett universitet. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina specialkunskaper. Studierna ger möjlighet att utveckla både den egna ledarskapskompetensen och expertkunnande för att kunna utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande högre (YH) examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

 

Konst och kultur

Högre YH/Master (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)

60 studiepoäng, 1,5 år

Utbildningens innehåll

Vi utgår från de studerandes sammanhang och utmaningar. Vi ser fram emot en mix av olika professioner i gruppen, allt från ledare, ingenjörer, ekonomer, kommunikatörer, projekarbetare till designers och övriga som tillsammans formulerar morgondagens cirkulära lösningar. Vi ser gärna att du har en konkret idé att jobba med – tjänstedesign, en produkt eller ett flöde och ett behov att få in ett cirkulärt tänkande.

Vi riktar oss främst till dig som redan arbetar eller vill börja arbeta med övergången till en cirkulär ekonomi. Du kan representera vilken bransch eller yrkesroll som helst – men du är mycket intresserad av hållbara lösningar och cirkulär omställning. Också din utbildningsbakgrund och dina arbetserfarenheter kan variera, men du har ett brinnande intresse för att ifrågasätta gamla modeller och är redo tänka om.

Utbildningen omfattar 60 studiepoäng och pågår under 1,5 år. Tanken är att du kan gå utbildningen parallellt med ditt jobb. Utbildningen startar hösten 2024, och du får din examen i december 2025.

Cirkularitet hadlar om att få ut så mycket värde som möjligt ur det vi redan har. Det gäller det mesta – material, tid, resurser och kompetenser. Cirkulär design handar inte bara om förpackningsdesign, material och återbruk. Det handlar om processer, tjänster, strategier, kommunikation och hur du på allvar ser över hanteringen av dina resurser. Genom att analysera utvecklingen globalt sett och processer inom näringslivet lär vi oss mera om oss själva och de egna tillvägagångssätten ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi fördjupar oss i praktiska exempel, utforskar, ifrågasätter och får ta del av de senaste trenderna och aktuell forskning.

Vi går också på djupet med begreppen och det kontextuella tänkandet är i fokus. Vad är hållbarhet på riktigt, hur ser övergången från linjärt och cirkulärt ut och hur ska vi lära oss att designa rätt från början.

Cirkularitet handlar om att få ut så mycket värde som möjligt ur det vi redan har. Det gäller det mesta – material, tid, resurser och kompetenser. Cirkulär design handar inte bara om förpackningsdesign, material och återbruk. Det handlar om processer, tjänster, strategier, kommunikation och hur du på allvar ser över hanteringen av dina resurser. Genom att analysera utvecklingen globalt sett och processer inom näringslivet lär vi oss mera om oss själva och de egna tillvägagångssätten ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi fördjupar oss i praktiska exempel, utforskar, ifrågasätter och får ta del av de senaste trenderna och aktuell forskning.