Estenom (YH)

info
Examen: Estenom (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: 16-30.3

Utbildningen har haft antagning vartannat år. Estenomen påverkar människans inre välbefinnande genom att arbeta med människans yttre förutsättningar, dvs. utseendet. Estenomen skapar estetiska och visuella helheter på kunder och modeller i varierande arbetsmiljö. Estenomen har bred kompetens inom skönhetsbranschens ämnen såsom makeup, stil, hår och hud och kan genomföra varierande arbetsuppgifter. 

Skönhetsbranschen är en växande och kreativ bransch och omfattar flera kunskapsområden. I utbildningen får den blivande estenomen kompetenser inom stil och stilhelheter, hudvård, makeup, hårdesign, entreprenörskap, marknadsföring och försäljning, imagefotografering, inre välbefinnande, produktkunskap samt framställning av kosmetika ingår i utbildningen. 

Kompetenser för en blivande estenom

Kompetens i utvecklingen av skönhetsvårdens tjänster och produkter

Estenomen kan planera och utveckla tjänster inom hud- och hårvård, och leda tjänsteproduktionen under utveckling av branschen och sig själv. Estenomen förmår att med respekt för etiska principer verka i en internationell arbetsmiljö.

Hud-, hår-, makeup- och stilkompetens

Estenomen behärskar principerna för människans anatomiska, fysiologiska och kroppsliga funktioner, och de vård- och stilrelaterade faktorer som främjar god hälsa. Estenomen kan handleda kunder och arbetssamfundet i branschprodukternas, tjänsternas och redskapens säkra användning och utveckling.

Kosmetisk kompetens

Estenomen behärskar kosmetikprodukternas kemiska, fysiologiska och kommunikativa egenskaper, och beaktar råvarornas och förpackningarnas, lagstiftningens och den hållbara utvecklingens krav i sitt handlande med kosmetikprodukter i samband med de olika uppgifterna inom branschen, försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Kompetens i skönhetsbranschens affärsverksamhet och företagsamhet

Estenomen har kunskap om principerna för planering av affärsverksamhet inom branschen och om företagandets regler, samt kan i yrkesutövandet utnyttja affärsverksamhetens verktyg i en nationell och internationell verksamhetsmiljö. Estenomen verkar företagarmässigt och kan utveckla affärsverksamheten på etiskt hållbar grund.

Kompetens i skönhetsbranschens forskning och utveckling

Estenomen har förmåga att på ett arbetslivsnära sätt, och med hjälp av nätverk, forska i och utveckla affärsverksamheten inom branschen och sitt yrkesområde.

Utbildningens innehåll

Skönhetsbranschen är en växande och kreativ bransch vilken innehåller olika kompetensområden. Utbildningen ger kompetenser inom stil och stilhelheter, makeup, hårdesign, hudvård, entreprenörskap, marknadsföring och försäljning, imagefotografering, inre välbefinnande, produktkunskap samt framställning av kosmetika.

Under studietiden skapar och deltar studerande i projekt och evenemang, vilka utvecklar kreativiteten och kompetensen. Exempelvis skapande av modevisning är ett sådant projekt. Dessa tillfällen görs i samarbete med arbetslivet, vilket ger estenomen goda möjligheter att knyta kontakter och bygga upp det professionella nätverket.

Studietiden innehåller även mode- och trendanalyser vilka är betydelsefulla för estenomens arbete och olika studiebesök görs för att hålla sig uppdaterad inom branschen. I kurserna för olika branschområden bekantar sig studerande med arbetslivets verksamhet. Praktiken omfattar 48 studiepoäng och varje läsår görs en praktik. Studerande sporras till att utföra praktiken utomlands och det finns goda möjligheter till det, exempelvis i Sverige. Arbetssätt och metoder under studietiden består av studerandecentrerade metoder, teamarbete, workshops, virtuella studier, föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, praktik och självstudier. Studerande har även tillgång till utbildningens skönhetsstudio där kunder kan tas emot.

Studiernas uppbyggnad 

Studierna består av:

 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 

Karriärmöjligheter

Estenomens breda kompetens ger varierande arbetsmöjligheter inom olika branschområden. Exempel på yrkestitlar är stilplanerare, stylist, frilansande estenom med makeup och/eller hår inom mode och skönhet, inköpare, konsult för branschföretag, branschförman, team ledare/coach inom produkt- och tjänsteförsäljning, egen företagare eller inom branschutveckling eller utbildning. Estenomen kan även arbeta vid presskontor, showrooms, trendbyråer och branschtidningar. Karriärmöjligheterna och hur estenomen avancerar i karriären är varierande för de olika branschområdena.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en eller flera praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen har samarbete med europeiska högskolor i Belgien, Grekland och Litauen. Utlandspraktik är populärt bland studerande och den ger goda möjligheter att knyta internationella kontakter, skapa nätverk samt utveckla den egna yrkesidentiteten. Studerande sporras till att utföra utlandspraktik under studietiden. Studerande har utfört praktik i länder såsom Sverige, England, Frankrike, Nederländerna och Spanien.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

 Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar med regionens branschföretag samt med andra företag och organisationer inom de olika kunskapsområdena genom gemensamma projekt. Vanligtvis handlar det om kortare projekt. Kundgruppen i projekten kan variera från unga till seniorer, vilket ger bra erfarenhet åt estenomen. Studerande förverkligar även modevisningar under studietiden, vilka skapas i samarbete med samarbetsparter och sponsorer. Under studietiden genomförs studiebesök och praktik inom branschen och utomstående branschföreläsare anlitas.