Utbildningar inom företagsekonomi 2023

Tradenomutbildning på svenska 2023

  • Tradenom (YH), företagsekonomi, ekonomiförvaltning, internationell handel eller justitieförvaltning i Vasa
  • Tradenom (YH), företagsekonomi, digital marknadsföring och försäljning NY 2023! samt redovisning och ekonomistyrning i Åbo
  • Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad: ekonomiförvaltning eller marknadsföring och visuell kommunikation Ingen antagning 2023


Masterutbildningar på engelska 

  • Master of Business Administration, Service Design  
  • Master of Business Administration, Digital Business and Management

Studerandecitat

”Utbildningen i företagsekonomi kompletterar teori med praktik. Det ger dig en högt värderad utbildning på 3,5 år – ett naturligt val vare sig du vill börja jobba eller fortsätta studera vidare. Du arbetar med riktiga företag, vilket ger dig en bred CV och ett brett nätverk.”

Edvard Lindfors, tradenomstuderande