AdobeStock 82680180

Flexibelt till Ingenjör (YH), 150 sp

Lediga platser
Ja
Pris
200,00 €
Anmälningstid
9.4.2024 08:00 - 11.8.2024 23:59
Omfattning
150 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
21.8.2024 - 31.7.2028

Institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia erbjuder flexibla studier som ger möjlighet att avlägga delar av ingenjörsexamen (YH) vid sidan av arbetet.

Studierna är indelade i två helheter.

1. I första delen, till vilken den här anmälan riktas, antas du som studerande inom Öppna YH.

Som studerande vid Öppna YH avlägger du upp till 150 sp gemensamma studier, inom ramen för Flexibelt till Ingenjör (YH). Den här delen beräknas ta ca 2 - 4 år beroende på arbetserfarenhet samt tidigare studier.

---------------------------------------------------------------

2. I andra delen antas du, efter avlagda gemensamma studier inom Öppna YH, till examensinriktade studier.
Som examensstuderande avlägger du resterande yrkesinriktade studier, inklusive examensarbete, tillsammans med heltidsstuderande under dagtid. Möjlighet att avlägga en del av studierna på distans finns.

Antagningen till examensinriktade studier sker via en separat antagning, vilket betyder att du inte behöver delta i ett urvalsprov. Du får en studieplats för att färdigställa examen på basen av de kurser du avlagt vid Öppna YH.
Den här delen beräknas ta ca 2 - 3 år, beroende på tidigare arbetserfarenhet och studier samt egna ambitioner.

---------------------------------------------------------------

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs för att studera vid Öppna YH.

Studiestart:
Onsdagen 21.8.2024 kl. 15.00 ordnas ett informationstillfälle för alla antagna till utbildningen. Du kan delta på plats på Wolffskavägen 33 i Vasa eller online.  

Studiernas genomförande:
Studierna är deltidsstudier och kan avläggas vid sidan av arbete.
Undervisningen, dvs. föreläsningar, sker mestadels på distans, i regel på onsdagar, fyra lektioner per vecka från klockan 15. Om andra tidpunkter och närstudiedagar överenskommes separat.
De föreläsningar som ges i form av kontaktundervisning ordnas främst på campus i Vasa.
Laborativa kursinslag arrangeras enligt överenskommelse i laboratorier på campus i Vasa.

Individuell studieplan:
Alla studerande gör upp en preliminär individuell studieplan. Inom ramen för din studieplan tar vi i beaktande dina tidigare studier och arbetserfarenheter.

Studietakt:
Studierna är upplagda så att du kan avlägga 15–20 sp per termin. Vill du gå snabbare framåt är du välkommen att delta i motsvarande kurser i Vasa, tillsammans med studerande inom ordinarie ingenjörsutbildning.
Målet med Flexibelt till Ingenjör (YH) är att ge baskunskaper i de kompetenser som ingår i en ingenjörsexamen. Med studierna inom Öppna YH som grund kan du välja vilken ingenjörsexamen du vill avlägga.
I studierna ingår bland annat grundkurser i matematik, energiteknik samt teknisk ritning (CAD) och rapportering, kurser i automations- och informationsteknik samt i produktions- och företagsekonomi.

Vid institutionen för teknik och sjöfart finns följande ingenjörsutbildningar, alla omfattar 240 sp:

  • Byggnads- och samhällsteknik
  • El- och automationsteknik
  • Lantmäteriteknik
  • Maskin- och produktionsteknik
  • Produktionsekonomi
  • Informationsteknik

Du kan läsa mer om våra ingenjörsutbildningar på www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/

Studiehelheter som ingår i Flexibelt till Ingenjör (YH): 

  • Grund- och yrkesinriktade studier, 105 sp (kan variera beroende på vilken examensinriktning som valts)
  • Praktik, 30 sp
  • Valfria studier, 15 sp                                                                                

Frågor:
Har du frågor om innehållet i studierna kan du kontakta Matts Nickull, matts.nickull@novia.fi

Frågor om hur det är att studera hos oss eller om antagning kan du rikta till Martina Englund-Perälä, martina.englund-perala@novia.fi

Behöver du hjälp med anmälan till Öppna YH eller har du frågor kring Öppna YH-studier, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi

Varmt välkommen med din anmälan!