Halsa och valfard

Behörighetsgivande studier för sjukskötare i Finland

Lediga platser
Nej
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
8.4.2024 08:00 - 9.8.2024 23:59
Omfattning
0.00 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
2.9.2024 - 31.12.2025

MÅLGRUPP:
Utbildningen riktar sig till dig som har avlagt sjukskötarutbildning utanför ett EU- eller EES-land och som vill ha behörighet för yrket även i Finland. Målet är att förenkla processen för sjukskötare med högskoleexamen från dessa länder att komplettera sina kunskaper och få den nödvändiga behörigheten som behövs från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för att få arbeta som sjukskötare i Finland.

MÅLSÄTTNING:
Målsättningen är att du ska kunna arbeta som legitimerad sjukskötare i Finland. Utifrån din tidigare utbildning och arbetserfarenhet uppgörs en individuell studieplan i enlighet med de krav som Tillstånds-och tillsynsverket för social-och hälsovården (Valvira) har.

INNEHÅLL:

 • Finlands social- och hälsovårdsservicesystem samt lagstiftning
 • klinisk omvårdnad
 • omvårdnadspraktik i arbetslivet

Dessutom får du visa dina färdigheter i workshops och vid simuleringstillfällen samt under hela utbildningen träna dina språkkunskaper i svenska eller finska.

STUDIERNAS LÄNGD OCH UPPBYGGNAD:
Utbildningen pågår 2.9.2024-31.12.2025.
Antalet närstudiedagar och -datum meddelas senare.
Studierna genomförs som flerformsstudier dagtid.
Utbildningsspråket är svenska.

ANSÖKNINGSTID:
8.4-17.5.2024

URVALSGRUNDER:

 • diplom- eller kandidatexamen i vård (Diploma eller Bachelor) från ett land utanför EU eller EES
 • kunskaper i svenska eller finska på minst A2-nivå
 • urvalsprov, preliminärt 20.8 2024, klockslag och övriga detaljer meddelas senare

Bilagor som behövs till ansökan:

 • Kopia av examensbetyg i original (original certificate), krav: Diploma in nursing eller Bachelor in nursing
 • Kopia av studieprestationsutdrag i original (transcript)
 • Översättningar av examensbetyget och studieprestationsutdraget till engelska, svenska eller finska om dessa är skrivna på ett annat språk än ovan nämnda tre språk

Var beredd att uppvisa översättningarna senast på urvalsprovet 13.6.2024. Här finns länk till Register över auktoriserade translatorer: akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

 • Språkintyg , t.ex. YKI-språktest, krav A2 nivå svenska eller finska, eller om du har en finländsk närvårdarexamen sedan tidigare  kan du påvisa dina språkkunskaper med detta examensbetyg
 • Arbetsintyg över 1) dina tidigare anställningar inom social-och hälsovården i Finland, 2) din nuvarande anställning inom social-och hälsovården i Finland (om du har)

Ta med pass/ID-bevis till urvalsprovet 13.6.2024. Ovan nämnda bilagor bör bifogas anmälan senast den 24.5.2024

OBS! I anmälans följande steg laddar du upp dina bilagor och märk väl att alla bilagor behöver ingå i samma dokument.

PRIS:
Utbildningen finansieras av Undervisnings-och kulturministeriet samt Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS, på finska JOTPA). Undervisning, handledning och erkännande av tidigare kompetens är gratis. Licensavgifter, översättning av intyg, eventuellt YKI-språktest samt vaccinationer som behövs för arbetslivspraktik betalar du själv.

EFTER UTBILDNINGEN:
Efter att du genomfört utbildningen ansöker du sjäv till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) om ett slutligt beslut att bli registrerad sjukskötare.

Har du frågor gällande utbildningen kontakta
Camilla Mattjus, camilla.mattjus@novia.fi, eller
Sanna Gunell, sanna.gunell@novia.fi