Sarvard AdobeStock 145750836

Specialiseringsutbildning till sårvårdsexpert, 30 sp

Lediga platser
Ja
Pris
1500,00 e (0% moms)
Anmälningstid
26.2.2024 00:00 - 17.5.2024 23:59
Omfattning
30 sp
Ladda ner PDF
Språk
Svenska
Tidpunkt
5.9.2024 - 15.5.2025

Utveckla din egen, din arbetsenhets och din organisations sårvårdskompetens!

Obs! Innan du anmäler dig fyller du i urvalsfrågorna bakom denna länk: forms.office.com/e/axCfRdhjrn

Kom ihåg att också fylla i själva anmälan!

Sårvård är ett område under utveckling som kräver specialiserad kunskap. Sårbehandling baserad på moderna metoder och produkter samt evidensbaserade forskningsresultat påskyndar sårläkning samt minskar vårdtiden och patientens lidande.

Den kompetens och de färdigheter du förvärvar i specialiseringsutbildningen till sårvårdsexpert skapar förutsättningar för att verka som expert inom området och främja användningen av behandlingsrekommendationer i det egna arbetet.  Utbildningen ger kunskap för utveckling av sårvårdsfärdigheter baserade på evidens, både för den egna enheten och organisationen.

Utbildningen är godkänd som utbildning för Suomen Haavahoitoyhdistys r.y och är en förutsättning för att kunna ansöka om titeln auktoriserad sårvårdsskötare.

MÅLGRUPP
Behöriga att söka till utbildningen är sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, förstavårdare, fysioterapeuter, fotvårdare, ergoterapeuter som har avlagt yrkeshögskoleexamen eller examen inom social-och hälsovård på institutnivå som föregår YH-examina med minst 2 års arbetserfarenhet. Studierna förutsätter att du arbetar inom den kliniska patientvården. 

INNEHÅLL
Utbildningens längd är 30 sp vilket motsvarar ca 810 h arbete för studerande. Utbildningen består av följande moduler:

Evidensbaserad klinisk kompetens inom sårvård 20 sp

  • Olika typer av sår och deras behandlingsprinciper, 7 sp
  • Sårläkning, bedömning och dokumentation, 7 sp
  • Livskvalitet för sårvårdpatienter, stöd och handledning för egenvård, 6 sp

Utvecklingskompetens för evidensbaserad sårvård 10 sp

  • Kvalitetsstyrning och effektivitet inom sårvård, 3 sp
  • Utveckling av sårvård i arbetsmiljön, 7sp

STUDIERNAS LÄNGD OCH UPPBYGGNAD
Utbildningen pågår 5.9.2024-15.5.2025. 

Utbildningen är ett nationellt nätverkssamarbete mellan yrkeshögskolorna HAMK, Lab, Lapin AMK, Laurea, TAMK, Turun AMK, OAMK och Yrkeshögskolan Novia. Utbildningen som ordnas av Novia hålls på svenska. Utbildningen sker på svenska men god förmåga att förstå finska rekommenderas. 

Studierna förverkligas 1-2 dagar/månad och utförs som flerformsstudier, vilket innebär när-, distans, och självständiga studier, grupparbeten och indviduell handledning.

En del av de totalt 11 närstudiedagarna förverkligas på distans och endel som hybridundervisning från Vasa eller Åbo, dvs man kan välja vilken ort man deltar ifrån under följande datum:

2024: 5-6.9, 3.10, 7.11, 5.12
2025: 9.1, 6.2, 13.3, 24-25.4, 15.5

ANSÖKAN OCH URVALSGRUNDER
Ansökningstiden pågår 26.2.2024-17.5.2024

Bilagor till ansökan:

  • Kopior av examensbetyg
  • Kopior av alla arbetsintyg som är relevanta för din ansökan om utbildning. Observera att dina poäng för arbetslivserfarenhet kommer att beräknas på grundval av de arbetsintyg du skickar in
  • CV som visar din övriga utbildning och yrkeserfarenhet

OBS! I anmälans följande steg laddar du upp dina bilagor och märk väl att alla bilagor behöver ingå i samma dokument.

Observera att dina poäng för arbetslivserfarenhet kommer att beräknas på grundval av de arbetsintyg du skickar in. Urvalet baserar sig på arbetserfarenhet samt  en motivationsenkät.

Beslut om studieplats meddelas per e-post till sökande senast 31.5.2024. Senast 14.6.2024 bör studieplatsen tas emot skriftligt enligt de anvisningar som ges i antagningsmeddelandet. Urvalet baserar sig på arbetserfarenhet samt motivationsenkät.

PRIS
1500 euro (ingen moms). Utbildningen kan betalas i en eller två rater.

Villkor vid annullering av studieplats:
Den sökande förbinder sig att betala utbildningen i samband med att studieplatsen tas emot. Om annullering sker efter att utbildningsplatsen tagits emot så debiteras 50% av deltagaravgiften. Om utbildningen avbryts så debiteras hela deltagaravgiften.

Om sökanden avbryter sina studier på grund av långvarig sjukdom efter att ha bekräftat studieplatsen och före kursstart, krävs läkarintyg och då kommer ingen avgift att debiteras. Om sökande avbryter utbildningen efter att den har startat på grund av en långvarig sjukdom kommer de återstående betalningsraterna inte att debiteras om läkarintyg uppvisas. Eventuella redan betalda rater återbetalas inte.

KONTAKTUPPGIFTER
Frågor om utbildningens innehåll:
Lektor Emilia Kielo-Viljamaa, emilia.kielo-viljamaa@novia.fi
Frågor om utbildningens praktiska genomförande:
Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi