Halsa och valfard logon header

Specialiseringsutildning inom sjukskötarens mottagningsverksamhet, 30 sp

Lediga platser
Ja
Pris
1 500 euro, ingen moms.
Anmälningstid
5.2.2024 08:00 - 17.5.2024 00:00
Omfattning
30 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
16.9.2024 - 9.6.2025

Utveckla dina kliniska färdigheter inom klientcentrerad vård och evidensbaserade mottagningstjänster! 

Obs! Innan du anmäler dig fyller du i urvalsfrågorna bakom denna länk: forms.office.com/e/AdibWUd4WA

Kom ihåg att också fylla i själva anmälan!

Arbetsfördelningen och verksamhetssätten för professionella inom social-och hälsovården förändras i rask takt då servicestrukturen förnyas inom välfärdsområdena. En lösning kommer att vara en ökning av mottagningsverksamheten inom primärvården och specialsjukvårdens polikliniker. Detta möjliggör mångsidigare arbetsuppgifter och ansvarsområden på sjukskötarmottagningarna. En självständig mottagningsverksamhet är en ständigt utvecklande arena där framgång uppnås genom att stärka den egna kliniska kompetensen och förmågan att bedöma och utveckla klientorienterad verksamhet på ett effektivt sätt.

Syftet med specialiseringsutbildningen inom sjukskötarens mottagningsverksamhet är att stärka deltagarens kompetens som klinisk sakkunnig i en klientcentrerad serviceprocess och den evidensbaserade utvecklingen av mottagningstjänster.

MÅLGRUPP
Utbildningen lämpar sig för yrkesverksamma inom social-och hälsovårdssektorn som vill fördjupa sina kunskaper inom mottagningsverksamhet och utveckla sina färdigheter vad gäller klinisk undersökning och behandling av patienter. Du ska ha avlagt högskoleexamen inom social-och hälsovård eller ha en examen på institutnivå som föregår YH-examina samt minst 2 års arbetserfarenhet.

INNEHÅLL
Utbildningens längd är 30 sp vilket motsvarar ca 810 timmar för studerande och består av följande moduler:

  • Sjukskötarens kliniska kompetens inom mottagningsverksamhet, 15 sp
  • Klientorienterad handledning, 8 sp
  • Evidensbaserad utveckling av mottagningstjänster, 7 sp

De två första modulerna granskar mottagningsverksamhet ur ett praktiskt perspektiv. Den tredje modulen handlar om utvecklandet och förbättrandet av mottagningsverksamhet på ett praktiskt och användarorienterat sätt.

STUDIERNAS LÄNGD OCH UPPBYGGNAD
Utbildningen pågår: 16.9.2024-9.6.2025

Utbildningen är ett nationellt nätverkssamarbete mellan finländska yrkeshögskolor. Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) förverkligar den tillsammans. Utbildningen sker på svenska men god förmåga att förstå finska rekommenderas.

Studierna utförs som flerformsstudier vilket innebär när- och/eller digitala och självständiga studier. Närstudietillfällena förverkligas enligt följande tidtabell:

2024:

16.9                 distansträff, online kl. 14-17

14.10               distansträff, online kl. 14-17

18.11               distansträff, online kl. 14-17

9.12                 distansträff, online kl. 14-17

2025:

13.1                 distansträff, online kl. 14-17

23-24.1            närstudiedagar vid Yrkeshögskolan Novia, Vasa

17.2                 distansträff, online kl. 14-17

17.3                 distansträff, online kl. 14-17

27-28.3            närstudiedagar, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

14.4                 distansträff, online kl. 14-17

22-23.5            närstudiedagar, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

9.6                   distansträff, online kl. 14-17

 

ANSÖKAN OCH URVALSGRUNDER
Ansökningstid: 5.2-17.5.2024

Bilagor till ansökan (bifogas i samband med anmälan):

  • Kopior av examensbetyg
  • Arbetsintyg som är relevanta för din ansökan om utbildning

OBS! I anmälans följande steg laddar du upp dina bilagor och märk väl att alla bilagor behöver ingå i samma dokument.

Beslut om studieplats meddelas per e-post till sökande senast 31.5.2024.  Senast 7.6.2024 bör studieplatsen tas emot skriftligt enligt de anvisningar som ges i antagningsmeddelandet.

PRIS
1500 euro (ingen moms.). Summan kan betalas i två rater.

Villkor vid annullering av studieplats:

Den sökande förbinder sig att betala utbildningen i samband med att studieplatsen tas emot. Om annullering sker efter att utbildningsplatsen tagits emot så debiteras 50% av deltagaravgiften. Om utbildningen avbryts så debiteras hela deltagaravgiften.

Om sökanden avbryter sina studier på grund av långvarig sjukdom efter att ha bekräftat studieplatsen och före kursstart, krävs läkarintyg och då kommer ingen avgift att debiteras. Om sökande avbryter utbildningen efter att den har startat på grund av en långvarig sjukdom kommer de återstående betalningsraterna inte att debiteras om läkarintyg uppvisas. Eventuella redan betalda rater återbetalas inte.