Foretagsekonomi

Marknadsrätt, 5 sp

Lediga platser
Ja
Pris

Anmälningstid
2.7.2024 08:00 - 31.10.2024 23:59
Omfattning
5 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
1.11.2024 - 31.12.2024

Onlineföreläsningar
Måndagar kl. 17–18.30
4.11–16.12.2024

Mål:
Studerande

  • är bekant med den grundläggande konkurrensrättsliga regleringen både i Finland och EU
  • känner till och kan tillämpa de regler som styr marknadsföringen, både näringsidkare emellan som mellan näringsidkare och konsument
  • kan tillämpa både den konkurrens- som marknadsrättsliga regleringen i praktiken
  • vet hur dataskyddsförordningen och varumärkesskyddet bör beaktas i marknadsföringen
  • känner till den aktuella praxisen och förfarandeformerna som gäller för företagsverksamheten inom området

Innehåll:

  • konsumentskydd
  • marknadsrättliga ramar, även i ett digitalt kontext
  • konkurrensrättlig reglering
  • IPR och GDPR frågor

Kontakt:
Anna Lönngren, anna.lonngren@novia.fi