Foretagsekonomi

Att leda kundrelationer, 5 sp

Pris
75,00 €
Anmälningstid
27.3.2024 08:00 - 9.6.2024 23:59
Omfattning
5 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
1.5.2024 - 31.8.2024

1.5 - 31.8.2024

Målgrupp:
För alla intresserade
OBS! Notera att kursen kräver förkunskaper.

Kostnader:
CampusOnline-studerande: ingen kostnad.
För Öppna YH-studerande är avgiften 15€, se närmare kriterier på www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

Kursinnehåll:

  • kundresan
  • personas
  • relationsmarknadsföring
  • inbound marketing, content marketing
  • nyckelkunder
  • kundlönsamhet
  • kundtillfredsställelse
  • CRM

Undervisningsform:
Självstudiekurs via Moodle

Utvärdering:
Inlämningsuppgifter och slutreflektion.
Vitsord 1-5.
Bedömningen sker i augusti.

Förkunskaper:
Kursen Marknadsföringens grunder

Kontakt:
Kajsa From, kajsa.from@novia.fi