Internationell verksamhet

I ett allt mer mångkulturellt samhälle och internationellt arbetsliv behövs nya färdigheter. Genom att skaffa dig internationell erfarenhet under studietiden förbättrar du dina möjligheter att arbeta i en mångkulturell miljö såväl internationellt som i hemlandet.

Yrkeshögskolan Novia har idag tre engelskspråkiga utbildningar på Bachelor-nivå och två på Master-nivå. Vi deltar i ett flertal utbytesprogram och internationella projekt. Vi kan också erbjuda ett Double Degree -program inom företagsekonomi med Tyskland och inom teknik med Spanien. Vi har ca 230 internationella examensstuderande från mer än 50 olika länder och ca 100 inkommande utbytesstuderande årligen som alla bidrar till att skapa en internationell studiemiljö. Ett centralt mål för Novia är att den internationella verksamheten på ett naturligt sätt integreras i undervisningen och i högskolan.

YH Novia kan erbjuda dig följande möjligheter till internationalisering under studietiden:

  • utbytesstudier
  • arbetspraktik utomlands
  • deltagande i internationella projekt och intensivkurser
  • deltagande i engelskspråkiga kurser eller projekttermin vid Novia
  • möjlighet att fungera som tutor åt utbytesstuderande
  • virtuella kurser tillsammans med utländska studerande

Internationella enheten och utbildningsprogrammens internationellt ansvariga lärare informerar om dessa möjligheter och handleder studerande i fråga om allt som berör internationell verksamhet.

Kontaktuppgifter  

Internationell chef

Camilla Pundars-Mitts, Vasa
Tfn (06) 328 5142, fax (06) 328 5110
camilla.pundars-mitts@novia.fi

Internationella koordinatorer

Camilla Moliis, Vasa
Tfn (06) 328 5156, fax (06) 328 5110
camilla.moliis@novia.fi

Isabelle Bonnet, Åbo
Tfn (02) 432 3127, fax (02) 432 3111
isabelle.bonnet@novia.fi