Ansökan och studier

YH-examen - Bachelorexamen

Yrkeshögskolestudier förutsätter som grundutbildning gymnasie- eller yrkesinriktad utbildning eller utomlands avlagda motsvarande studier. En yrkesexamen som omfattar mindre än tre år (120 studieveckor) ger endast behörighet att söka till yrkeshögskolestudier inom motsvarande bransch. Utbildningarnas omfattning är 3,5 år, 4 år eller 4,5 år.

YH-examen - Bachelorexamen som vuxenutbildning

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen. Antagningskriterierna till vuxenutbildningarna varierar beroende på utbildning. Grundutbildningskravet kan t.ex. vara yrkesinriktad grundexamen eller examen på tidigare institutnivå. Krav på arbetserfarenhet kan ingå i antagningsgrunderna. Utbildningsformen kan vara flerformsstudier eller vanliga dagstudier. Det är skäl att kontrollera grundutbildningskravet och utbildningsformen skilt för varje vuxenutbildning som du har för avsikt att ansöka till.

Högre YH-examen - Masterexamen

Utbildningarna som leder till en högre yrkeshögskoleexamen, högre YH är högre högskoleexamina (L 564/2009). För att kunna söka till en högre YH-utbildning krävs en YH-examen eller annan jämförbar examen samt tre års arbetserfarenhet inom den bransch sökanden ansöker till eller inom den bransch inom vilken sökanden har avlagt examen.