Ansökan och studier

Här kan du bekanta dig med hur ansökan och antagningen till Novia går till. Under dessa sidor hittar du information om hur du ansöker, antagningsgrunder, tidtabell för ansökan, vad som ingår i urvalsproven och annan relevant information som du behöver veta då du ansöker till Novia.

Här finns också information om olika studierelaterade ärenden, som kan intressera dig redan innan du blir antagen. Du hittar även information om studerandeservice, olika studieformer samt utbildningarnas läroplaner.