Vem kan söka till Novia?

Du kan söka till studier som leder till en högre yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

  • lämplig yrkeshögskoleexamen eller
  • någon annan lämplig högskoleexamen.
  • Högskolan kan även tillämpa antagning enligt prövning från och med 1.1.2020 för personer som yrkeshögskolan på något annat sätt anser har tillräckliga kunskaper och färdigheter för högre YH-studierna.

Utöver detta krävs minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch efter avlagd yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen. 

Antagningsgrunder

 Antagningsgrunderna beskrivs närmare i Studieinfo.fi under respektive utbildning. 

Arbetserfarenhet som krävs för högre YH-studier

  • Du behöver minst 2 års (24 månaders) arbetserfarenhet inom en lämplig bransch efter avlagd YH-examen/högskoleexamen, eller efter annan lämplig examen. 
  • Arbetserfarenhet måste bekräftas genom arbetsintyg utfärdade av din arbetsgivare (modell på ett arbetsintyg
  • Arbetserfarenhet kan intjänas från och med datumet för utfärdandet av ditt YH-betyg/högskolebetyg till och med 31.7.2023. OBS! du måste ladda upp ett temporärt arbetsintyg till din elektroniska ansökan senast 6.4.2023 även om arbetserfarenheten kan intjänas t.o.m. 31.7.2023.
  • Betyg och arbetsintyg i original kontrolleras för antagna studerande. Om din arbetserfarenhet inte är inom en lämplig bransch eller om du inte har intjänat minst 24 månaders arbetserfarenhet efter avlagd YH-examen/högskoleexamen, kan antagningen hävas.
  • Inom kulturbranschen kan konstnärlig verksamhet av motsvarande omfattning (24 månader) räknas.

Vanliga frågor & svar gällande arbetserfarenhet

Vad anses som en lämplig bransch?

Som en lämplig bransch räknas både den bransch inom vilken du har avlagt YH-examen/högskoleexamen/annan lämplig examen och den bransch till vilken du ansöker.

Jag är företagare, hur räknas arbetserfarenheten?

Företagsverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om du kan uppvisa ett intyg som visar att du har eller har haft en FöPL- eller LFÖPL-försäkring. (FÖPL = pensionsförsäkring för företagare, LFÖPL = pensionsförsäkring för lantbruksföretagare, skogsägare, yrkesfiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar). Företagsverksamhet utanför Finland kan bevisas med motsvarande officiella dokument.

Jag är konstnär, hur räknas arbetserfarenheten?

Inom kulturbranschen kan konstnärlig verksamhet av motsvarande omfattning (24 månader) räknas. Du kan bevisa din konstnärliga verksamhet genom att ladda upp en portfolio/portfolion i samband med ansökan.

Hur omvandlas deltidsarbete till heltidsarbete?

Arbetserfarenheten ska anges i hela månader. Du ska omvandla arbetstimmar som du har utfört i deltidsarbete (mindre än 35 timmar/vecka) till timmar i heltidsarbete på följande sätt: 150 timmar eller 20 dagar med minst 7 arbetstimmar motsvarar en månad. Arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande eller förvärvad hos samma arbetsgivare. Om du har haft flera anställningsförhållanden samtidigt får du endast räkna den tid som heltidsarbete ger, exempelvis om du både har haft ett sidoarbete och ett heltidsarbete under samma tidsperiod så får du endast räkna månader för heltidsarbetet.

Räknas militärtjänstgöring som arbetserfarenhet?

Nej, beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor, civiltjänst eller vårdledighet räknas inte som arbetserfarenhet.

Vilka uppgifter ska finnas på ett arbetsintyg/temporärt arbetsintyg?

Arbetsintyget ska vara utfärdat av en arbetsgivare och innehålla uppgifter om anställningens start- och ev. slutdatum, arbetets art, anställningens omfattning (deltid/heltid) samt arbetsgivarens kontaktuppgifter. Arbetsintyget måste dateras och undertecknas av arbetsgivarens representant. Om anställningen fortgår, kan du begära ett temporärt arbetsintyg som innehåller ovannämnda uppgifter.

Mitt arbetsintyg är utfärdat på ett annat språk än svenska, finska eller engelska, vad ska jag göra?

Om ditt arbetsintyg är utfärdat på ett annat språk än svenska, finska eller engelska så ska du ladda upp en officiell översättning av arbetsintyget till något av ovannämnda språk i din ansökan. Du ska också ladda upp arbetsintyget utfärdat på originalspråket. Den officiella översättningen ska innehålla den auktoriserade översättarens namn, underskrift och stämpel.

När ska arbetsintyget laddas upp?

Du måste ladda upp ett (temporärt) arbetsintyg till din elektroniska ansökan senast 6.4.2022 även om arbetserfarenheten kan intjänas t.o.m. 31.7.2023.

Frågor?

Kontakta antagningsservice:

E-post antagningsservice@novia.fi 
Telefontid: vardagar kl. 12-13.45
Telefon (06) 328 5555

Hittade du oss efter ansökningstiden?

Vår Öppna YH är öppen för alla. Du kan studera kurser från vårt utbildningsutbud som en öppen YH-studerande. Vi erbjuder studier inom de flesta högre YH-utbildningarna också via Öppna YH.