Ansökan pågår 1.12.2022 – 28.2.2023


I ansökan hösten 2022 ingår följande ansökningsmål:

 • Agrolog (YH), Raseborg, 5 platser
 • Barnmorska (YH), Vasa, 2 platser
 • Bioanalytiker (YH), Vasa, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), bildkonst, Jakobstad, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, Jakobstad, 2 platser
 • Byggmästare (YH), Raseborg, 5 platser
 • Estenom (YH), Vasa, 2 platser
 • Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad, 2 platser
 • Formgivare (YH), inredningsarkitektur, Jakobstad, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Vasa, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Åbo, 2 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällstreknik, Raseborg, 5 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), produktionsekonomi, Vasa, 5 platser
 • Musiker (YH), Jakobstad, 8 platser
 • Musiker (YH), barock- och kyrkomusik, Jakobstad, flerform, 2 platser
 • Röntgenskötare (YH), Vasa, 2 platser
 • Sjukskötare (YH), Vasa, 5 platser
 • Sjukskötare (YH), Vasa, flerform, 5 platser
 • Sjukskötare (YH), Åbo, 5 platser
 • Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg, 5 platser
 • Socionom (YH), Vasa, 5 platser
 • Socionom (YH), Åbo, 5 platser
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, 5 platser
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, 5 platser

Var gör jag ansökan?

Ansökan görs via studieinfo.fi under tiden 1.12 - 28.2.2023 kl. 15.

Tidtabell

 • Ansökningstid 1.12 - 28.2.2023 kl. 15
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till den sökande då dens ansökan har blivit behandlad
 • Mottagande av studieplats skall ske inom 7 dagar efter att studieplatsen har erbjudits

Antagningsgrunder

 • Behörig sökande är
  • alla som vid ansökningstidpunkten, med en studierätt inom öppna yrkeshögskolan, har avlagt minst 30 sp inom den utbildning man söker till och som därtill
  • för ansökan till yh‐utbildningar, har allmän behörighet för yrkeshögskolestudier (se allmänna behörighetskrav här).
  • för ansökan till hyh‐utbildningar, har en lämplig yh‐examen eller högskoleexamen, samt minst 2 års arbetserfarenhet inom lämplig bransch efter avlagd YH‐examen eller högskoleexamen.
 • Antagning enligt prövning tillämpas, vilket betyder att saknad erforderlig examen kan ersättas av på annat sätt uppvisad lämplighet (t.ex. 60 sp avlagda studier inom öppna yrkeshögskolan inom den utbildning man söker till).
 • Enbart kurser avlagda vid Novia beaktas, vilket betyder att öppna yh‐prestationer i andra högskolor inte räknas in i dessa 30 sp.
 • Praktik och examensarbete beaktas inte som en del av de 30 sp som krävs. Inte heller tillgodoräknade prestationer beaktas.
 • Studierna inom öppna yrkeshögskolan skall vara avlagda efter den 1.8.2019

Antagningssätt

 • Då sökande ansöker om studieplats skall erforderligt antal studiepoäng (30 sp) vara infört i studieregistret. Ifall studiepoäng saknas avslås ansökan.
 • Vid varje ansökningstid kan sökande endast en (1) gång söka studieplats och till endast ett (1) ansökningsmål.
 • Beslut om att anta en studerande fattas separat för varje enskild ansökan. När sökande beviljas en studieplats sänds ett e-postmeddelande, till den adress som uppgavs i ansökan, med erbjudande om studieplatsen.
 • I ansökan används flexibel antagning så att alla som uppnått antagningskraven antas i ansökningsordning tills ansökan slutar eller studieplatserna har fyllts. Antagningen förutsätter att det finns lediga platser i den grupp där den studerande på basen av tidigare studier kunde placeras.
 • Mottagande av studieplats skall ske inom 7 dagar efter att studieplatsen har erbjudits.
 • Studerandes studietid inleds vid det datum som den studerande tar emot studieplatsen, dock tidigast 1.1.2023. Närvaroterminer registreras som hela terminer, även om man tar emot studieplatsen efter att terminen börjat.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vårterminen 2023 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat antagning.
 • För utbildningar som leder till en examen inom social- och hälsovårdsbranschen, den humanistiska branschen, idrott eller sjöfart tillämpas den s.k. SORA‐lagstiftningen. I de här branscherna finns det krav i fråga om trygghet för minderåriga, patient‐ och klientsäkerhet eller trafiksäkerhet, vilka medför begränsningar i studerandeantagningen. Det förutsätts att den som antas som studerande har de förutsättningar i fråga om hälsa och funktionsförmåga som behövs för de praktiska uppgifter och den arbetspraktik som ingår i studierna

Frågor?

Kontakta antagningsservice:
E-post antagningsservice@novia.fi
Telefontid: vardagar kl. 12-13.45
Telefon (06) 328 5555