Nästa separata ansökan ordnas under tiden 1.8-31.10.2024

 

Sidan uppdateras!

I ansökan hösten 2023 (december 2023 - februari 2024) ingår följande ansökningsmål:

 • Agrolog (YH), Raseborg, 5 platser
 • Barnmorska (YH), Vasa, 2 platser
 • Bioanalytiker (YH), Vasa, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), bildkonst, Jakobstad, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, Jakobstad, 2 platser
 • Byggmästare (YH), Raseborg, 5 platser
 • Estenom (YH), Vasa, 2 platser
 • Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad, 2 platser
 • Formgivare (YH), inredningsarkitektur, Jakobstad, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Vasa, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Åbo, 2 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, 5 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), informationsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), produktionsekonomi, Vasa, 5 platser
 • Musiker (YH), dagstudier, Jakobstad, 2 platser
 • Musiker (YH), barock- och kyrkomusik, Jakobstad, flerform, 2 platser
 • Röntgenskötare (YH), Vasa, 2 platser
 • Scenkonstpedagog (YH), Jakobstad, 2 platser
 • Sjukskötare (YH), Vasa, 5 platser
 • Sjukskötare (YH), Åbo, 5 platser
 • Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg, 5 platser
 • Socionom (YH), Vasa, 5 platser
 • Socionom (YH), Åbo, 5 platser
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, 5 platser
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, 5 platser
 • Tradenom (YH), informationsbehandling, fleform, Åbo, 5 platser

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via studieinfo.fi under tiden 1.12.2023 - 29.2.2024 kl. 15.

Tidtabell

 • Ansökningstid 1.12.2023 - 29.2.2024 kl. 15
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till den sökande då dens ansökan har blivit behandlad
 • Mottagande av studieplats kan göras genast då den antagna har fått meddelande om att den har en studieplats att motta. Tid för mottagande av studieplats och terminsanmälan avslutas 10 dagar efter ansökningstidens slut.

Antagningsgrunder

 • Behörig sökande är
  • alla som vid ansökningstidpunkten, med en studierätt inom öppna yrkeshögskolan, har avlagt minst 30 sp i kurser som ingår i läroplaner för den utbildning man söker till

och som därtill:

 • Enbart kurser avlagda vid Novia beaktas, vilket betyder att öppna yh‐prestationer i andra högskolor inte räknas in i dessa 30 sp.
 • Praktik och examensarbete beaktas inte som en del av de 30 sp som krävs. Inte heller tillgodoräknade prestationer beaktas.
 • Antagning enligt prövning tillämpas, vilket betyder att saknad erforderlig examen kan ersättas av på annat sätt uppvisad lämplighet (t.ex. 60 sp i kurser som avlagts, med en studierätt inom öppna yrkeshögskolan, och som ingår i läroplaner för den utbildning man söker till).
 • Studierna inom öppna yrkeshögskolan skall vara avlagda efter den 1.8.2019.

 

Antagningssätt

 • Ansökningen anordnas under tiden 1.12.2023 - 29.2.2024 som s.k. flexibel ansökan.
 • Beslut om att anta en studerande fattas separat för varje individuell ansökan.
 • Sökande kan ansöka om studieplats när tillräckligt antal studiepoäng (30 sp) är infört i studieregistret. Ansökan behandlas när tillräckligt antal studiepoäng är registrerade i studeranderegistret. Ifall tillräckligt antal studiepoäng saknas vid ansökans slut (29.2.2024) avslås ansökan.
 • Vid varje ansökningstid kan sökande endast en (1) gång söka studieplats och till endast ett (1) ansökningsmål.
 • I ansökan används flexibel antagning så att alla som uppnått antagningskraven antas i ansökningsordning tills ansökan slutar eller studieplatserna har fyllts. Antagningen förutsätter att det finns lediga platser i den grupp där den studerande på basen av tidigare studier kunde placeras.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vårterminen 2024 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat antagning.
 • Studerande beviljas studierätt från och med det datum som den studerande närvaroamält sig, dock tidigast 1.1.2024. Närvaroterminer registreras som hela terminer, även om man tar emot studieplatsen efter att terminen börjat.
 • För utbildningar som leder till en examen inom social- och hälsovårdsbranschen, den humanistiska branschen, idrott eller sjöfart tillämpas den s.k. SORA‐lagstiftningen. I de här branscherna finns det krav i fråga om trygghet för minderåriga, patient‐ och klientsäkerhet eller trafiksäkerhet, vilka medför begränsningar i studerandeantagningen. Det förutsätts att den som antas som studerande har de förutsättningar i fråga om hälsa och funktionsförmåga som behövs för de praktiska uppgifter och den arbetspraktik som ingår i studierna.
 • När sökande beviljas en studieplats sänds ett e-postmeddelande från Studieinfo, till den e-postadress som uppgavs i ansökan, med erbjudande om studieplatsen. Mottagande av studieplats kan göras genast då den antagna har fått meddelandet. Tid för mottagande av studieplats och terminsanmälan avslutas 10 dagar efter ansökningstidens slut.

Frågor?

Kontakta antagningsservice:

E-post antagningsservice@novia.fi

Säker e-post: securemail.novia.fi

Telefontid: vardagar kl. 12-13.45
Telefon (06) 328 5555