Marit Holmlund-Sund ny internationell chef vid Yrkeshögskolan Novia

4.1.2024
Novia Pressmeddelande
Marit Holmlund Sund

Yrkeshögskolan Novia har utsett ekonomie magister Marit Holmlund-Sund till internationell chef från 9.1.2024.

Marit Holmlund-Sund har gedigen erfarenhet av internationell affärsutveckling inom marknadsföring, kommunikation och varumärkesbyggande. Hon har haft olika positioner inom Wärtsilä Corporation och nu senast verkat som Head of Brand & Marketing vid Axopar Boats. Under karriären har hon lett internationella team och projekt.

”Marit har lång erfarenhet av internationella relationer inom näringslivet. Hon blir en viktig resurs i vårt arbete för att stärka våra internationella nätverk och ytterligare höja vår globala profil. Novia växer och antalet internationella studerande ökar kraftigt. Samtidigt stärker vi våra globala samarbetsnätverk”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Internationella chefen ansvarar främst för internationell studerande- och personalmobilitet samt arbetet med att stärka Novias varumärke internationellt till stöd för studeranderekrytering och forsknings- och utvecklingsarbete. Vidare främjar hon internationella högskolenätverk och stöder utvecklingen av processer för integrationen av internationella studerande i högskolesamfundet, arbetslivet och samhället.

”Jag ser mycket fram emot att påbörja mitt nya uppdrag på Novia och kunna ge av min långa erfarenhet till vidare utveckling. Det är imponerande att se hur Novia redan nu har utvecklat sin internationella verksamhet och det blir inspirerande att tillsammans med kunniga medarbetare stärka Novias profil på den internationella marknaden ”, konstaterar Marit Holmlund-Sund.

Marit Holmlund-Sund tar över efter Camilla Pundars-Mitts som avgår med pension efter en lång karriär vid Novia.

”Jag vill rikta ett stort tack till Camilla som har gjort ett gediget och uppskattat arbete för att främja internationell erfarenhet bland såväl studerande som personal”, avslutar Örjan Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, internationell chef Marit Holmlund-Sund, marit.holmlund-sund@novia.fi, tfn 040 538 3519

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803