Vi tänker hållbarhet i byggbranschen – är du med?

13.6.2024
Nyhet Fortbildning
Renoveringsbyggande

Vi behöver mer kompetens i samhället för att bygga bättre och långsiktigt hållbart. Fastighets- och byggsektorns potential för ett minskande av utsläpp är stort. Renovering och underhåll av de byggnader vi redan har spelar här en viktig roll.

Hösten 2024 erbjuder vi fortbildningar inom området

Utbildningarna svarar på utmaningarna i den strukturella förändringen relaterad till grön omställning. Strävan är att öka kompetensen inom renoveringsbyggande, cirkulär ekonomi och skydd av biologisk mångfald.

Arbetsledning i renoveringsbyggande, 40 sp

Fortbildningen inom arbetsledning i renoveringsbyggande ger dig möjlighet att avlägga kurser som kan ingå som delar i byggmästarexamen. Studierna är utformade för att genomföras vid sidan av arbetet som deltidsstudier inom Öppna YH. Inom den här helheten på 40 sp ingår också grundkurser som ges inom ramen för utbildning till byggmästare. Kurspaketet lämpar sig därför även till dig som inte har branschkännedom.

Hur förverkligas detta?
Föreläsningar sker mestadels på distans. Kontaktundervisning ordnas främst på campus i Vasa.

Start: fredag 30.8.2024 kl.10 på Campus Vasa
Sista anmälningsdag 25.8.2024, mer information och anmälan på fortbildningens sida.

En individuell studieplan görs i början av studierna. Den här delen inom Öppna YH beräknas ta ca ett år beroende på tidigare arbetserfarenhet samt tidigare studier.  

Efter att du avlagt 40 sp, har du möjlighet att fortsätta att ta kurser med sikte på en byggmästarexamen (210 sp).

 

Hållbart renoveringsbyggande, 20 sp

Fortbildningen inom hållbart renoveringsbyggande är för dig som redan har branschkännedom. Studierna är utformade för att genomföras vid sidan av arbetet som distansstudier.

Det är möjligt för studerande att välja antingen hela kurspaketet (20 sp) eller att välja enskilda kurser (1–3 sp/kurs). Kurspaketet har utformats i samarbete med bl.a. RTT och RKL ry. Branschens experter och gästföreläsare används i undervisningen.

Kursstart 1.10.2024
Sista anmälningsdag 25.8.2024,
mer information och anmälan på fortbildningens sida. 

Kurspaketet på 20 sp ordnas även på finska: Kestävän korjausrakentamisen täsmäkoulutus, 20 op

 

Forum och kompetens för cirkulärt byggande, 2 sp

Fortbildningen Forum och kompetens för cirkulärt byggande struktureras kring tre branschdagar under hösten respektive våren för dig som redan har branschkännedom. Tillsammans med Optima erbjuds regionens byggbransch en unik möjlighet att bygga nätverk, dela kunskap och fördjupa kompetensen.

Sista anmälningsdag 15.9.2024, mer information och anmälan på fortbildningens sida.