Bekanta dig med Novias högre YH-utbildningar

24.1.2024
Nyhet Ansökan Novia
Facebook Novia 2024 1

Vill du bredda dina kunskaper eller är det dags att ta nästa steg i karriären? Novia erbjuder tre högre YH-utbildningar på svenska i ansökan 13-27.3.2024.

Hälsa och välfärd

Konst och kultur

Ansökan görs på studieinfo.fi.

Vem kan söka till högre YH-studier?

Du kan söka till studier som leder till en högre yrkeshögskoleexamen om du har avlagt lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen samt har minst två års arbetserfarenhet inom en lämplig bransch efter avlagd examen. Mer information och anvisningar hittar du på våra sidor om ansökan.