Campus Allegro Jakobstad

Dagstudierna inleds måndag 28.8. 2017 kl. 13:00 i auditorium Rotunda, Campus Allegro. Du kommer in via ingången vid Köpmansgatan 10 (mot torget) och rakt fram finns det runda auditoriet Rotunda.

Här hittar du information som rör samtliga nya studerande vid Yrkeshögskolan Novia.

Enhetschefens hälsning

Soren Lillkung 02Bästa studerande,

Du är hjärtligt välkommen till Novias konst- och kulturutbildningar i Jakobstad. Vi gratulerar dig till din studieplats och hoppas att du ska trivas med såväl studier som studieliv. Vårt moderna Campus Allegro Jakobstad erbjuder rum för spontana möten även över utbildningsgränserna. Här tillåts kreativa idéer födas, idéer som resulterar i nya kombinationer av kompetens för yrken vi idag inte vet att behövs.

Under din första studievecka och introduktionskursen som då inleds, presenteras en hel del information och du kan redan nu bekanta dig med läroplanerna på Novias hemsida, https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/laroplaner

All viktig information finns på vårt intranät. För att komma åt ytterligare information behövs användarnamn och lösenord som tilldelas dig vid terminsstarten.

Vi värnar om våra studerande och därför är det viktigt att du under din studietid deltar i yrkeshögskolans utvärderingar och på så sätt hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Redan i september ombeds du besvara en webbenkät om studiestarten och studievalet.

Vi önskar dig lycka och framgång och vi gör vårt bästa för att skapa en trygg, human och hållbar studiemiljö. En miljö som ger dig mod att våga anta utmaningar och söka nya vägar.

Hjärtligt välkommen!

Sören Lillkung
Enhetschef

Studiestart

Läsåret 2017- 2018 inleds måndag 28.8 kl. 13.00 i auditorium Rotunda, Campus Allegro.

Studierna inleds med kursen Introduktion till högskolestudier då du bland annat får information om yrkeshögskolestudierna och andra praktiska saker som rör studierna på Campus Allegro. Under första veckan får alla nya studerande som uppgift att jobba med projekt i grupp.

Introduktionskursens program för de två första veckorna (alla utbildningar i Jakobstad).

Information om Campus Allegro Jakobstad

I Campus Allegro Jakobstad mitt i stadens kärna verkar flera olika utbildningar inom konst, kultur, internationell handel och pedagogik.

Novia erbjuder utbildning i bildkonst, grafisk design, inredningsdesign, fotografering, scenkonst och musik i Campus Allegro. Antalet studerande inom Novias kulturutbildningar är över 270. Totalt i Campus Allegro finns upp mot 700 studerande.

Schaumansalen, scenrummet för teater- och musik Blackbox och utställningsutrymmet White box utgör utmärkta miljöer för möten mellan professionella och studerande. Schaumansalen är en av landets bästa akustiska miljöer med förstklassig ljudteknik, audiovisuell teknik, inspelningsstudio och instrument. Den intima Black box, scenrummet för teater- och musik, ger möjlighet till nära möten mellan publik och skådespelare, musiker och performanceartister. Utställningsutrymmet White box,  tillsammans med våra verkstäder, ateljéer och gästlägenheter, är en fungerande miljö för utställningar, undervisning och "Artist in Residence"-verksamhet.

För studerande vid kulturutbildningarna i Jakobstad finns studerandeföreningen Skruvster som förfogar över egna utrymmen i studentkällaren Allegrogen.

Kostnader

Yrkeshögskolan har inga terminsavgifter. Däremot betalar du som studerande själv ditt studie- och arbetsmaterial. Materialkostnaderna varierar beroende på utbildning men rör sig kring 500 – 1000 euro per år.

Allmänt om Jakobstad

Staden Jakobstad är en trevlig och livfull stad med ca 20 000 invåånare. Jakobstad är tillräckligt stort för att kunna erbjuda en mångsidig service men ändå tillräckligt litet för att man kan känna gemenskap. Tvåspråkighet och mångkulturalism är viktiga delar av stadens profil.

Det rika kulturlivet i Jakobstad erbjuder fina möjligheter till fritidssysselsättning för studerande. Utbudet på lokala musik- och konstföreningar samt amatörteatersällskap är stort och mångsidigt. Naturen i kustområdet är unik och klimatet är varierande - så alla möjligheter finns till aktiviteter i enlighet med årstid.

Bostäder

Bostad kan du söka t.ex. via

Det kan löna sig att dagligen kolla lokaltidningarna Österbottens Tidning (www.ot.fi), Vasabladet (www.vbl.fi) och Pietarsaaren Sanomat (www.pietarsaarensanomat.fi) .

Tips! Känner du andra som studerar i Jakobstad? Gå ihop flera och hyr en större lägenhet – billigare och roligare!

Kontaktuppgifter till studiebyrån

 På denna e-postadress svarar alltid någon av våra studiesekreterare: studerandeservice@novia.fi

Utbildningar

Utbildningen i visuell konst

Utbildningsansvarig:Bildkonst

- bildkonstnär (YH), 240 sp

Profileringsansvarig:


Profileringens lärare: Albert Braun, Robert Back, Ingela Bodbacka-Rak

 

Inredningsdesign

- formgivare (YH), 240 sp, inredningsdesign

Profileringsansvarig:


Profileringens lärare: Elina Rebers, Anders Aromäki

 

Grafisk design

- formgivare (YH), 240 sp, grafisk design

Profileringsansvarig:


Profileringens lärare: Jonas Rak, Mikael Paananen

 

Medianom, fotografering

- medianom (YH), 240 sp

Profileringsansvarig:


Profileringens lärare: Lars Rebers, Emma Westerlund

 

 

 Utbildningen i musik- och scenkonst

 

Musik/musikpedagog

- musikpedagog (YH) / musiker (YH) 240 sp

Utbildningsansvarig:


Utbildningens lärare: Marcus Söderström, Dan Lönnqvist, Mikael Svarvar, Mats Granfors, Patrick Lax, Bettina Backström-Widjeskog, Christine Sten, Petteri Pitko

 

Scenkonst

- dramainstruktör (YH), 240 sp

Profileringsansvarig: