Tvåspråkig tandempraktik i arbetslivet - Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfonden


Period: 21.6.2022 - 31.12.2024

Innehåll: Samarbetsprojektet skapar en språkbetonad uppgiftsbana inom hälsovården och ha
en tvåspråkig tandempraktik i arbetslivet (Österbottens välfärdsområde) för
studerande på TAMK och NOVIA år 2022-2023.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Marice Nedergård

Samarbetspartners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Österbottens Välfärdsområde