MULTIPRAX - SHM

Period: 15.8.2022 - 30.9.2024

Innehåll: Vardagseffekter i systemisk praxis - en multifallsstudie med främjan att
utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster.
Syftet i forskningsprojektet är få kunskap om vardagseffekter i en systemisk
verksamhet. Forskningen utförs inom tre välfärdsområden: Västra Nylands
välfärdsområde, Egentliga Finlands välfärdsområde och Österbottens
välfärdsområde. Inom ramen för forskningen kommer vi att undersöka hur
professionella skapar kunskap om och med familjerna, vilken betydelse språket
och flerspråkighet har samt klientens delaktighet och hur barnperspektivet
dokumenteras. Därtill är vi intresserad av hur olika styrande dokument som
välfärdsstrategier påverkar ledningen av hållbara välfärdstjänster.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Social- och hälsovårdsministeriet

Projektledare: Ann Backman

Samarbetspartners: Helsingfors universitet, SSKH, FSKC