Entreprenörskap, Hälsa och Välfärd - Leader, AktionÖsterbotten, Svenska kulturfonden

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Svenska kulturfonden


Period: 21.6.2022 - 31.12.2024

Innehåll: Projektet Entreprenörskap, hälsa och välfärd strävar efter att stöda nya
företagare att utveckla företagsidéer och entreprenörskap som främjar hälsa och
välfärd, samt att etablera nya företag på landsbygd och i skärgård. Projektet
är ett pilotprojekt som i främsta rummet riktar sig till
företagsintresserade personer med en grundexamen inom social- och
hälsovårdsområdet och företagsekonomi.

Projektledare: Nanette Westergård. nanette.westargard@novia.fi

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden

Projektledare: Nanette Westergård