Bro till framtiden - Thuring stiftelse, Gesellius fond, Svenska kulturfonden, Aktia

Svenska kulturfonden


Period: 23.10.2019 - 31.12.2024

Innehåll: En bro till framtiden – Förebyggande barnskydd och utvecklat barn- och
ungdomsarbete är en satsning på barn och unga i vårt samhälle. YH Novia skall,
i samarbete med partners som ingått intentionsavtal, skapa nätverk och bygga
ett kompetenscentrum för aktörer, såväl professionella som ideella, som stöder
barn och unga genom att förebygga problem med utsatthet, utanförskap,
marginalisering och ensamhet.

Genom att i tidigt skede identifiera familjer, barn och unga i riskzonen och
även i tidigt skede, på flera fronter, agera kan risken för att barn och unga
far illa minskas. Kompetenscentret manifesteras i en digital plattform där ny
kunskap och nya modeller för såväl lågtröskelverksamhet som metoder och
modeller för professionella aktörer presenteras på lättillgängligt och
överskådligt sätt. Målgruppen är alla de som finns som stöd kring barnet; inom
dagvården, hälso- och socialvården, skolan, fritidssektorn och i familjen.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Aktia stiftelsen, BMR-stiftelse

Projektledare: Ann Backman