Bothnia Business Heritage - Interreg Aurora

Interreg Aurora Lapin Liitto Region Norrbotten Region Vasternorrland


Period: 1.1.2023 - 31.8.2025

Innehåll: Bottniska viken har genom historien fungerat som en avgörande kanal ut i världen, vilket betyder att det maritima och industriella kulturarvet och även dagens näringsliv i området idag är mycket rikt. Tyvärr ges kulturarven ingen betydande synlighet och här ligger en outnyttjad potential. Näringslivet skulle gynnas av en starkare anknytning till kulturarven, som kan ge mervärde och trovärdighet i marknadsföring, varumärkesbygge och utveckling. Ett samarbete kring det här temat mellan finska och svenska partners innebär att kulturarven och näringslivet stärks, vilket skapar positiv synlighet för hela området.

Projektet vill lyfta och synliggöra Bottniska viken och dess kulturarv och stärka kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid. Det här görs genom lanseringen av Bothnia Business Heritage Network, ett transnationellt nätverk för kulturarvsaktörer inom industriell och maritim historia. Nätverket erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte och fortbildning i produktutveckling och marknadsföring, med syftet att närma sig dagens näringsliv.

Under projektets gång undersöks vilka behov och önskemål företag har relaterade till det egna kulturarvet. Broar skapas mellan kulturarvsaktörer och företag, vilket gynnar båda parter, eftersom det stärker kulturarvsaktörers verksamhet, medan företag blir medvetna om sina egna rötter. En workshopsprocess utvecklas där kulturarvsaktörer lär sig att skapa och erbjuda tjänster enligt företagens önskemål. Efter projektet består Bothnia Business Heritage Network, samt en guide av samarbetsmodeller för företag och kulturarvsaktörer.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Interreg Aurora, Lapin Liitto, Region Västernorrland, Region Norrbotten, Skellefteå kommun

Projektägare: Centria-ammattikorkeakoulu

Projektledare: Daniel Ainasoja

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu, KulturÖsterbotten, Luleå University of Technology, Skellefteå museum, Västernorrlands museum


Hemsida