vatmarker

Våtmarkskarta

Projekt Våtmarkskarta

Projektet Våtmarkskarta pågår 1.4.2023-31.12.2023 och är finansierat av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Målsättningen med projektet är att kartlägga och dokumentera befintliga våtmarker samt utveckla en interaktiv karta över lämpliga platser för våtmarker i västra Nyland.

Det finns ingen enhetlig plan över var våtmarker, som effektivt reducerar näringsutsläpp i vattendrag och ökar samtidigt biodiversiteten, bäst kunde placeras. Detta projekt kommer att dels dokumentera var det i västra Nyland redan finns våtmarker och dels utveckla ett interaktivt kartverktyg som beskriver vilka platser som är bäst lämpade för olika typer av våtmarker och dammar.

Aktuellt

Enkät om våtmarker i västra Nyland
Vi behöver hjälp av alla som kan delge information om våtmarker för att kunna göra upp en karta och helhetsbild över var det finns byggda våtmarker i västra Nyland. Ni kan hjälpa genom att svar på denna enkät: https://survey123.arcgis.com/share/921cab1d16104279a52aff0e2f4951b3

I enkäten kan du rita in din våtmark på kartan! Du kan även lägga in övrig information som t.ex. fotografier.

Tack på förhand! 

Selvitys Länsi-Uudenmaan kosteikoista
Tarvitsemme apua kaikilta, jotka voivat jakaa tietoa kosteikoista, jotta voimme luoda kartan ja yleiskatsauksen siitä, missä Länsi-Uudellamaalla on rakennettuja kosteikkoja. Voit auttaa vastaamalla tähän kyselyyn: https://survey123.arcgis.com/share/eeea7bca838c4b40a50a73530460901f

Kyselylomakkeessa voit piirtää kosteikkosi kartalle! Voit myös lisätä muita tietoja, kuten valokuvia.

Kiitos jo etukäteen!

Kontaktuppgifter

Jonna Engström-Öst

Specialforskare

Stefan Heinänen

Lektor

Heidi Barman-Geust

Projektledare