Mål

Det här är utbildningen för dig som vill fördjupa dig i ditt ämne. Studierna ger dig den spetskompetens som behövs för att jobba inom musikbranschen, och speciellt med barock- eller kyrkomusik. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket och på att utveckla din egen musikaliska profil. Flerformsstudier innebär att du kan genomföra studierna vid sidan om ditt arbete, och ofta kan man även ersätta en del av examen med tidigare studier.

Yrkeshögskolan Novias utbildning i musik är den enda utbildningen på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Novia är dessutom den enda yrkeshögskolan i Finland – och en av de få i hela världen – där du som professionell musiker kan studera barockmusik eller kyrkomusik vid sidan av ditt arbete.

Utbildningens innehåll

Vi fokuserar på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämnet samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom kan du utveckla din egen musikaliska identitet. En stor del av undervisningen sker i form av workshoppar och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. Lärarna är utövande konstnärer såväl i Finland som utomlands och dessutom medverkar internationella musiker och pedagoger både vid mästarkurser och i yrkeshögskolans konserter.

Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt 4 år.

barock cello

Val av huvudämne eller specialisering

Fördjupningen inom barockmusik eller kyrkomusik väljs i samband med förhandsuppgiften till urvalsprovet.

Barockmusik
På Novias barockutbildning kan du studera barockviolin, barockaltviolin, barockcello, barockbas och violone, cembalo och barocksång. Tyngdpunkten ligger på individuell undervisning, samspel och kammarmusik, och vi samlas till seminarier om tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik samt barockinstrumentens konstruktion och vård.

Du kan även studera barocksång som huvudämne. De här studierna är i första hand riktade till klassiska sångare med exempelvis A- eller B-examen eller motsvarande färdigheter inom klassisk sång. Inom utbildningen får du bekanta dig med olika stilar och språk inom 1600–1700-talsmusik och tillsammans förverkligar vi två projekt per termin, allt ifrån lutsånger till operaprojekt. I studierna ingår även personliga sånglektioner och körrepetitioner med barockmusikspecialister.

Alla studerande och lärare samlas regelbundet i Jakobstad för att spela och studera tillsammans. För instrumentalisterna hålls närundervisningsperioderna ett till två veckoslut per månad, medan barocksångarna träffas en vardag i månaden i Jakobstad och en vardag i månaden Helsingfors eller på distans. Utbildningen i barockmusik håller regelbunden konsertverksamhet i Schaumansalen samt på olika kammarmusikfestivaler. Målet är att ge dig som studerande en bred översikt över barockens repertoar, uppförandepraxis, barockinstrumentets spelteknik och estetiska aspekter, samt färdigheter att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom tidig musik. Du som vill söka till barocksång som huvudämne ska söka till Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), dagstudier.

Kyrkomusik
Fördjupningen kyrkomusik ger dig kompetens för att jobba inom den evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de traditionella huvudinstrumenten orgel, körledning eller sång kan du även välja ett annat huvudinstrument. Vi går igenom orgelspelning, gudstjänstspelning, pianospelning, kör- och ensembledirigering samt musikskrivningsämnen. I studierna läggs även stor vikt vid praktiskt pianospel, gospelkör, populärmusik och harmonik – kunskap som du har nytta av som kyrkomusiker. Som kyrkomusiker kan du fungera som musikalisk ledare vid gudstjänster och förrättningar, leda olika körer och ensembleprojekt samt undervisa i församlingens musikskola. En kyrkomusiker har möjlighet att utveckla musiklivet inom församlingen och samarbeta musikaliskt med barn, ungdomar och vuxna. Flerformsstudier är i första hand tänkta för dig som har en musikerexamen sedan tidigare och som vill komplettera utbildningen med kyrkomusikaliska och teologiska studier. Du får en individuell läroplan utgående från tidigare studier och arbetslivserfarenhet, och studierna kan bedrivas vid sidan av ditt arbete. I läroplanen för kyrkomusiker ingår minst 130 studiepoäng som fastställts av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, flerform

 • Utbildningsområde: Konst och kultur
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – flerformsstudier
 • Ort: Jakobstad
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon
barock violin

Examensarbete

Ett examensarbete i musik kan vara en konstnärlig produktion i form av ett evenemang eller ett utvecklingsarbete där du tar fram en ny arbetsmetod eller en verksamhet. Det kan vara interna eller externa beställningsarbeten, en undersökning, produktutveckling eller en egen portfolio. Examensarbetet är ett bra sätt att knyta kontakter till branschen.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på Masternivå vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet, både i Finland och utomlands. Novia erbjuder Masterutbildning inom företagsekonomi.

 

Besök Campus Allegro

Vill du komma och hälsa på oss på Campus Allegro för att få en uppfattning om stället och studierna? Vi tar emot både enskilda peroner och grupper – när som helst! Ta kontakt med Marcus Söderström, Marcus.Soderstrom@novia.fi , vi skräddarsyr ett besökspaket!

Karriärmöjligheter

Med en utbildning i bagaget har du större möjlighet att göra karriär som soloartist eller orkestermusiker. Du kan även jobba som kompositör och arrangör eller med studio- och musikproduktion Musiker jobbar oftast som frilansare och har egna företag. Inom fördjupningsområdet kyrkomusik får du behörighet för att jobba som kyrkomusiker inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Internationell verksamhet

Vill du se världen? Våra studerande har fina möjligheter att studera utomlands. Du kan åka som utbytesstuderande en termin eller ett läsår, eller göra din praktik utomlands. Vi rekommenderar att du i så fall åker utomlands under det tredje studieåret. Våra studerande har också möjlighet att delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande och delta i mästarkurser och workshoppar som leds av internationella musiker.

Yrkeshögskolan Novia har även ett avtal om dubbelexamen inom musikutbildningen med Conservatorio G. P. Da Palestrina i Cagliari i Italien.  Det här betyder att du har möjlighet att tillbringa ett år av studietiden i Italien och få en musikerexamen från partnerhögskolan i Cagliari. Det här kan göras inom ramen för den ordinarie utbildningen och förlänger alltså inte studietiden.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska, men utbildningen är språkoberoende. Vi har bland annat internationella gästlärare som undervisar på engelska och en del kurslitteratur på annat språk. Kurser som kräver skriftligt arbete kan även göras på finska och engelska och du kan även skriva tentamen på önskat språk.

Samarbete med andra aktörer

Samarbetspartners

 • Finlandssvenska sång- och musikförbund
 • Evangelisk-lutherska församlingar
 • Festivalen RUSK
 • Jakobstads Sinfonietta
 • Schaumansalen
 • Andra aktörer inom Campus Allegro

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet, till exempel Sibelius-Akademin eller andra nationella eller internationella musikhögskolor.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Kompetens

Den som avlagt yrkeshögskoleexamen är behörig för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d. Utbildningen för kyrkomusiker ger behörighet för C-kantorer inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. En yrkeshögskoleexamen kan, beroende på tidigare avlagda examina, även leda till behörighet som B-kantor.

Karriärmöjligheter

Med en utbildning i bagaget har du större möjlighet att göra karriär som soloartist eller orkestermusiker. Du kan även jobba som kompositör och arrangör eller med studio- och musikproduktion Musiker jobbar oftast som frilansare och har egna företag. Inom fördjupningsområdet kyrkomusik får du behörighet för att jobba som kyrkomusiker inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 

Läroplansansvariga
Aira Maria Lehtipuu_contact

Aira Maria Lehtipuu

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
Marcus Soderstrom_contact

Marcus Söderström

Lektor i musik

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
Dan Lonnqvist_contact

Dan Lönnqvist

Överlärare

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Ansök till musiker!

Ansök till Musiker (YH), barock eller kyrkomusik på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.