Träffa oss

Yrkeshögskolan Novia deltar årligen i flera olika studerandemässor och evenemang.  Våra egna studerande som är utbildade PR-tutorer reprenterar och besöker både andrastadiets skolor och gymnasier runtom i Finland.  Dessutom är du välkommen att komma på besök till oss och följa med på någon föreläsning om du vill.  Om du vill ha ett besök till din skola eller komma på besök till Novia vänligen kontakta Julia Dahlkvist, julia.dahlkvist@novia.fi

Här hittar du de evenmang och mässor som vi deltar i 2016-2017

Finland

KnowHow-mässan i Korsholm, Vasa 23-24.11.2016

Studia-mässan i Helsingfors 28-29.11.2016

Högskoledagen i Raseborg 8.12.2016

Sverige

Saco-mässan i Älvsjö, Stockholm, 17-19.11