Träffa oss

Yrkeshögskolan Novia deltar årligen i flera olika studerandemässor och evenemang.  Våra egna studerande som är utbildade PR-tutorer reprenterar och besöker både andrastadiets skolor och gymnasier runtom i Finland.  Dessutom är du välkommen att komma på besök till oss och följa med på någon föreläsning om du vill.  Om du vill ha ett besök till din skola eller komma på besök till Novia vänligen kontakta Julia Dahlkvist, julia.dahlkvist@novia.fi

Här hittar du de evenmang och mässor som vi deltar i 2018:

  • UniYH-dagar i Åbo 19.1.2018 och 9.3.2018
  • Uni-YH-dag i Vasa 26.1.2018
  • Let's Go-mässa i Lovisa 30.1.2018
  • Edu+Job-mässa i Karleby 8.2.2018
  • Studiemässa vid Nylands Brigad 15.2.2018
  • Allegro Open studiemässa i Jakobstad 14.3.2018
  • Tvåornas dag i Åbo 23.3.2018
  • Lukiopäivä i Vasa 11.10.2018
  • Studia-mässan i Helsingfors 27-28.11.2018