Medlemskap i Novium

Medlemskap i studerandekåren Novium ger dig en mängd förmåner på Novias  verksamhetsorter. Nationella förmåner är t.ex. rabatt på tåg och bussar och naturligtvis subventionerad lunch för studerande.

Intressebevakningen på lokalnivå sköter Novium genom kontakt till unga fullmäktigeledamöter i de kommuner där Novia är verksamt. På nationell nivå är Novium medlem i Förbundet för Studerandekårer vid Yrkeshögskolorna i Finland - SAMOK r.f. Via SAMOK påverkar Novium de nationella riktlinjerna för studerandepolitiken och arbetar bland annat för de studerandes studiesociala ställning, en garanterad studerandehälsovård och de yrkeshögskolestuderandes status.

Grupp studerande vid kafe

Varför ska jag bli medlem i Novium?

För att du får:

 • stöd, hjälp och viktig information av Novium
 • studiekortet som bl.a. ger rätt till billigare tåg- och bussresor och Kelas måltidsstöd
 • förmånligare inträde till evenemang som Novium arrangerar
 • bli tutor eller medlem i något av Noviums utskott
 • rösta i kårvalet och möjlighet att påverka Noviums verksamhet
 • hjälp av Noviums trakasseriombud om du blir orättvist behandlad, diskriminerad eller opassligt bemött
 • kandidera i kårvalet, med möjlighet att kunna sitta med i Noviums fullmäktige
 • möjlighet att vara i Noviums styrelse

Läs mer på novium.fi!

logo novium 01

Tutorverksamhet

För nya studerande finns tutorer. Tutorernas uppgift är att fungera som handledande studerande åt nya studerande vid yrkeshögskolan. Tutorerna visar dig runt på campus, inviger dig i studielivet och kamratskapen samt berättar om studierna.

Till studerandekårens årliga evenemang hör BTS och naturligtvis årsfesten. Tillsammans med andra kårer ordnas bland annat evenemang som Fastlaskiainen och Wapprodden. Vid Novias olika enheter finns det verksamma studerandeföreningar som tar hand om det studiesociala, ordnar fester och fritidsaktiviteter.

Novium finns till för alla studerande vid Novia. Tveka inte att ta kontakt om du funderar över något. Studerandekåren finns till för att göra just din röst hörd och tvekar inte att göra det. Delta gärna själv i påverkningsarbetet genom att vara aktiv i fullmäktige eller styrelsen. Detta är en erfarenhet som är bra att ha.

Studerandeföreningar vid Novia

Studerandeföreningar finns på varje campus, och deras främsta uppgift är att ordna aktiviteter och höja trivseln. Många av våra föreningar har egna, ändamålsenliga utrymmen och ordnar aktiviteter som bl.a. sitzer, exkursioner och motionsevenemang.

 • Skruvster - För kulturstuderande i Jakobstad
 • Filicia - För ingenjörs- och företagsekonomistuderande i Vasa
 • N.U.D - För studerande inom social- och hälsoområdet samt skönhetsbranschen i Vasa
 • ENÅ - Elevföreningen vid Navigationsskolan i Åbo. För sjöfartsstuderande
 • ÅKA - Åbo Kåravdelning r.f. för studerande i Åbo
 • EKA - För studerande i Raseborg
 • Skuffis - För agrologstuderande i Raseborg
 • Spiritus Forstis - För skogsbruksingenjörsstuderande i Raseborg
 • Vita Hjälmen - För byggstuderande i Raseborg
 • Wasa svenska Tradenomförening - För tradenomstuderande i Vasa
 • SYhFIILIS - Gamylföreningen för Novia studerande i Vasa
 • TradeÅ - För tradenomstuderande i Åbo