Strålsäkerhet för tandvårdspersonal

Strålsäkerhet för tandvårdspersonal, 1 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Totalt 148,80 e ( momsfri andel 120,00 e, 24% moms 28,80 e)
Anmälningstid
24.6.2024 08:00 - 14.11.2024 23:59
Omfattning
0.00 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
28.11.2024 - 19.1.2025

Utbildningen sker enligt strålsäkerhetslagen (859/2018), statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018) samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) och STUK:s föreskrifter.

Kursen riktar sig till professionella i arbetslivet. Kursinnehållet fokuserar på strålsäkerhet på arbetsplatsen samt användning av strålning inom odontologi. 

Kursens omfattning är 1 sp, vilket motsvarar 27 h. Kursen är helt nätbaserad och studerande genomför den i egen takt på den digitala plattformen Moodle. Kursen pågår under tiden 28.11 2024-19.1 2025. 

Ett introduktiontillfälle med genomgång av kursinnehåll hålls 28.11 kl. 9-10 via Teams med kursansvarig Carina Gädda.

Anmälningstid: 24.6-14.11 2024

Pris: 120 € + moms 24%

Kursansvarig: Carina Gädda, carina.gadda@novia.fi