Organisation

Novia finns där du finns

Yrkeshögskolan Novia har ca 4000 studerande och personalstyrkan uppgår till ca 300 personer. Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har utbildningsverksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

Rektor och verkställande direktör

Teknologie doktor, docent Örjan Andersson fungerar som verkställande direktör för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi från 1.6.2007. Aktiebolaget Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia och Örjan Andersson fungerar som rektor för Yrkeshögskolan Novia.

Pressbilder >
Styrelse >
Ledningsgrupp >