Novia som arbetsgivare

Kom och arbeta med oss!

Vid Yrkeshögskolan Novia arbetar cirka 320 personer. De flesta arbetar inom undervisning och forskning, utveckling och innovation, dessa är yrkesproffs och specialister inom sina områden. Övriga arbetar med olika arbetsuppgifter så som  studerandeservice, ICT-planering, kvalitetsarbete, internationell verksamhet, HR, planering och utveckling, kommunikation och marknadsföring eller ekonomiservice.

Med hjälp av årliga, individuella utvecklingssamtal säkerställs att kunnandet motsvarar det kunnande som förutsätts för att sköta arbetsuppgifterna och uppnå målen. Personaltillfredsställelsen mäts vartannat år med en enkätundersökning och utgående från resultaten väljs utvecklingsobjekt och åtgärder överenskoms.

Novias medarbetare har utmärkta företagshälsovårdstjänster till sitt förfogande på alla verksamhetsorter.

Inom Novia kan arbetet kan utföras flexibelt på våra olika verksamhetsorter och även på distans, ifall det är ändamålsenligt med tanke på arbetsuppgiften.

Vi inom Novia vill fungera som en plattform för ny kunskap och utbildning och kunna tillsammans med arbetslivet bidra till att förändra världen. Därför fokuserar vi på utveckling av medarbetarnas personliga kompetenser, välmående och karriärer. Detta sker bland annat genom att erbjuda medarbetare interna skräddarsydda kortkurser och utbildningar samt möjligheter att slutföra sina doktorsstudier under arbetstid.

Här finns alla jobb listade, länk till ansökan. 

mittnovia 01