Campus Vasa

Novias campus på Seriegatan i Vasa flyttade till fastigheten Alere på Brändö januari 2017 och därmed har campuset i Vasa cirka 2050 Noviastuderande.

Alere

wolffskavagen

 

Vasa som studieort

I Vasa finns ca 13 000 högskolestuderande vid sju olika högskolor och universitet. Det här gör Vasa till en stad med ett mycket aktivt studieliv. Vasa har gott om studiebostäder och erbjuder ett brett utbud av fritidssysselsättningar för ungdomar. Vasa fungerar som en drivkraft för den högteknologiska exportindustrin. Såsom högskolestad erbjuder Vasa en aktiv och internationell miljö för studerande vid Yrkeshögskolan Novia. Modernt campus, ett brett utbud av utbildningar och en bra arbets- och arbetspraktiksituation såväl inom industrin som inom den offentliga sektorn skapar en attraktiv studiemiljö.

Campus Vasa

Av Novias 4000 studerande finns cirka 2050 här. På Wolffskavägen 31 och Wolffskavägen 33 i Vasa finns Novias utbildning inom social- och hälsovård, skönhet, teknik och företagsekonomi.

 

Forskningscentret Technobothnia för teknikstuderande i Vasa

Undervisnings- och forskningscentret Technobothnia befäster Vasaregionens status som ett betydande centrum för teknisk know-how. Projektet har förverkligats av undervisningsministeriet, Vasa stad, Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. De tre läroinrättningarna är belägna alldeles intill Technobothnia. Det unika samarbetet mellan läroinrättningarna garanterar en välutrustad och mångsidig laboratoriehelhet. Centret skapar en god grund för nya, innovativa samarbetsformer med klara fördelar även för näringslivet. Läs mer på www.technobothnia.fi

Det unika samarbetet mellan högskolorna och näringslivet garanterar en välutrustad och mångsidig laboratoriehelhet till nytta såväl för ingenjörsstuderande som regionens näringsliv. Technobothnia är fortsättning på den anrika historia som den tekniska utbildningen i Vasa har med start 1849. Brändö campusområdet växer och man stärker samarbetet inom industri, näringsliv och högskolor. 

Alere inflyttningsklart januari Vasa

I den nyrenoverade fastigheten Alere finns Novia och Vamks utbildningar inom social- och hälsovård från årsskiftet. Yrkeshögskolorna Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu verkar i gemensamma utrymmen i sitt egna campus på Brändö i Vasa från och med januari 2017.

Högskolorna erbjuder de studerande en god utbildning i en tvåspråkig miljö. Samarbetet mellan högskolorna ska gynna de studerande med tanke på den flerspråkiga arbetsmarknaden i Vasaregionen.

Fastigheten är över 10 000 kvadratmeter stor och rymmer bland annat två auditorium för sammanlagt 220 personer och två torg - ett utomhus och ett inomhus - där olika evenemang kan ordnas.

Det totala antalet studerande i Alere är runt 1500. Ungefär 80 anställda kommer att arbeta i Alere. Novia utbildar barnmorskor, hälsovårdare, sjukskötare, socionomer, bioanalytiker, röntgenskötare och estenomer i den nya fastigheten. Av VAMK:s utbildningar hittar man sjukskötare, hälsovårdare och socionomer.

Den nya fastigheten är resultatet av projektet Medibothnia som startade 2009. Projektets övriga samarbetsparters är Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt.

De studerande som inleder sina studier hösten 2016 flyttade till det nya campuset i januari 2017. 

Studerande och personal erbjuds samarbete i moderna utrymmen även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan finsk- och svenskspråkiga utbildningar. För studerande är det en absolut konkurrensfördel när man vill sysselsätta sig i Vasaregionens tvåspråkiga arbetsmiljöer. Den nyrenoverade fastigheten finns på adressen Wolffskavägen 31.