Elliot Ahlskog, Ingenjör (YH), lantmäteriteknik

"Jag vill ha ett arbete där jag kan röra på migoch inte behöver sitta på kontor dagarna i ända."

Studerandeberättelser Ingenjör (YH), lantmäteriteknik