Elin Kackur, Musikpedagog (YH)

"Att studera till musikpedagog kändes som nästa logiska steg till att jobba med musik på heltid".

Studerandeberättelser Musiker (YH) / Musikpedagog (YH)