Yrkeshögskolan Novia erbjuder nya högaktuella utbildningar 2023

8.2.2023
Tradenom (YH) Ingenjör (YH) Pressmeddelande
Novia flagga

Hösten 2023 blir det kickoff för två nya utbildningar. Det är frågan om en ny tradenomutbildning med fokus på informationsbehandling (IT-tradenom), online samt en ingenjörsutbildning inom informationsteknik i Vasa.

”Den nya tradenomutbildningen som omfattar 210 studiepoäng (3,5 år) kommer att erbjudas online. Inom företagsekonomi har vi redan goda erfarenheter av online utbildning inom Öppna YH, Flexibelt till tradenom och digital kommunikatör, som har lockat många studerande. Högskolan svarar via utbildningen på de kunskaps- och rekryteringsbehov som finns inom det internationella affärslivet och industrin”, säger prefekt Camilla Ekman.

Behovet av arbetskraft inom IT ökar hela tiden. Som tradenom inom informationsbehandling kan utexaminerade arbeta som IT-experter eller inom olika IT-funktioner på ett företag. Man kan också blir egen företagare. Beroende på intresse hos utexaminerade kan de välja att arbeta med ekonomisystem, marknadsföringsteknologi, systemutveckling och -robotik, applikationsutveckling, databashantering eller webbutveckling.

”Den andra nya utbildningen som erbjuds vid Campus Vasa är ingenjör, informationsteknik som omfattar 240 studiepoäng (4 år). Utbildningen ger verktyg för studerande att fördjupa sig i ämnen som är centrala för informationsteknik, datasäkerhet, grunderna i grafik- och spelprogrammering, molnbaserade lösningar, IoT, Big Data och AI-baserade system”, berättar prefekt Kristian Blomqvist.

Med en ingenjörsexamen i informationsteknik arbetar utexaminerade exempelvis som programmerare, databasexpert, projektchef eller systemplanerare med arbetsuppgifter kopplat till molnbaserade tjänster, utveckling av webbapplikationer och mobila applikationer. Framtida arbetsgivare är större företag som behöver sakkunniga med ett brett informationsteknologiskt kunnande. Små och medelstora företag har också stort behov av planerings- och implementeringsexperter.

Utbildningarna har ansökan i mars, 15-30.3.2023 och ansökan görs via studieinfo.fi. Utbildningarna inleds hösten 2023.

 

Läs mera om utbildningarna här

Företagsekonomi
Tradenom (YH), informationsbehandling, online Nyhet 2023

Teknik
Ingenjör (YH), informationsteknik, Vasa Nyhet 2023

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Camilla Ekman, tfn 040 563 6965
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Kristian Blomqvist, tfn 050 561 7869

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803